25.05.18   Ντοκιμαντέρ από Περιηγτική Ημερίδα Ελαιοτουρισμού στην Κρήτη
13.04.18   Προώθηση Ελαιοτουρισμού στην Κρήτη
06.04.18   Περιηγητική Ημερίδα "Ελαιοτουρισμός στην Κρήτη"
15.01.15   Χάρτης προταθέντων Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης (Europa Nostra)

03.04.13  Ανακύρυξη 6 νέων Μνημειακών Ελαιοδέντρων από τον ΣΕΔΗΚ
01.08.12  Προχωρεί η ανάδειξη και ανάπλαση Μνημειακών Ελαιοδέντρων στην Κρητη
31.07.12  Αξιόλογες οι Υποψήφιες Μνημειακές στον Αερινό και Κορφαλώνα Κισάμου
17.07.12  Συκγρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης
20.01.11  Διαδικασία Ανακήρυξης Μνημειακών