Δημοπρατούνται συνολικά 25 τόνοι οξύτητας 6,2% μέχρι την 23/4/2020

 
logo kantanou selinou
 

Ο Α.Σ. Δ. Καντάνου-Σελίνου συνεχίζει να διαθέτει ελαιόλαδο με την ορθή πρακτική των διαγωνισμών, η οποία εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις εμπορικες πράξεις  μεταξύ παραγωγών καί  αγοραστών (εμπόρων) επωφελέστερες και για τις δύο πλευρές. 

Ο Συν/σμος με ανακοίνωσή του προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την πώληση βιομηχανικού ελαιολάδου οξύτητας 6,2 το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23-04-2020 και ώρα 14:00.

 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:easelinou