ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Δελτίο Μέσης Εβδομαδιαίας διακύμανσης Τιμών Ισπανίας (κιλο/€)

Ποιότητα Τιμή

7-Φεβ 10-Φεβ 11-Φεβ 12-Φεβ

13-Φεβ

17-Φεβ

Εξτρα παρθένο

Μέγιστη

2,40 2,40 2,22

2,24

2,28

2,46

Μέση

2,07 2,07
2,07

2,09’ 

2,08

2,08

Ελάχιστη

1,90 1,95 1,92 1,92 ’ 1,93

1,95

Παρθένο

Μέγιστη

1,92 1,95 1,93

2,00

2,00

2,01

Λαμπάντε

Μέγιστη

1,86 1,87 1,88

1,87

1,87

1,88