ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ:
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ:

- 29-06-2020 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Ζάκρου για 90.000 Kg

- 03-06-2020 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Ζάκρου για 135.000 Kg

- 13-05-2020 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Ζάκρου για 90.000 Kg

- 23-04-2020 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου από τον Α.Σ. Δ. Καντάνου-Σελίνου για 25.000 Kg

- 09-03-2020 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου από τον Α.Σ. Δ. Καντάνου-Σελίνου για 25.000 Kg

- 07-03-2020 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Μαθιάς Πεδιάδος για 18.000 Kg

- 05-03-2020 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Ζάκρου για 90.000 Kg

- 16-05-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Παλαικάστρου Σητείας για 90.000 Kg

- 15-05-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Σελίνου για 27.000 Kg

- 12-04-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Σελίνου για 27.000 Kg

- 08-04-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Παλαικάστρου Σητείας για 90.000 Kg

- 25-02-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Καντάνου Σελίνου για 27.000 Kg

- 20-02-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Θραψανού για 30.000 Kg

- 20-02-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Παλαικάστρου Σητείας

- 10-01-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Εμπάρου για 28.000 Kg

- 09-01-2019 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Δ. Καντάνου Σελίνου για 27.000 Kg

- 17-12-2018 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο Α.Σ. Δ. Καντάνου Σελίνου για 27.000 Kg

- 12-12-2018 Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου απο την Α.Ε.Σ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ Α.Ε. για 60.000 Kg

 

!-

Τιμές πώλησης ελαιόλαδου με διαγωνισμούς από Συν/σμους στην Κρήτη1
Ημ/νια Διαγων. Ονομα Συν/σμου Τόνοι Ποιότητα Τιμή (€/κιλό)
12-02-17 Α.Σ. Αγγελιανών 125 0,36% 3,75 (+ΦΠΑ)
09-02-17 Α.Σ. Εμπάρου 50 0,38% 3,80 (+ΦΠΑ)
08-02-17 Α.Σ. Νιπιδιτού
70 <0,42% 3,75 (+ΦΠΑ)
18-01-17 Α.Σ. Ζάκρου 30 0,4% 3,875
15-01-17 Α.Σ. Κυριάννας 19 0,6% 3,75
12-12-16 Α.Σ. Ζάκρου 30 0,4% 3,92
31-08-16 Α.Σ. Κριτσας 131 0,3-0,51% 3,25
25-06-16 Α.Σ. Βρυσών 64 0,37% 3,14
08-04-16 Α.Σ. Εμπάρου 60 0,30 % 3,31
11-02-16 Α.Σ. Ζάκρου 30 0,48 % 3,35
03-02-16 Α.Σ. Εμπάρου 28 0,30 % 3,41 ΧΦΠΑ
13-01-16 Α.Σ. Εμπάρου 28  0,30 % 3,37 ΜΦΠΑ
12-01-16 Α.Σ. Ζάκρου <30  0,48 % 3,24 ΧΦΠΑ
04-09-15 Α.Σ. Μεσσαράς 45 < 0,30 % 3,85 +ΦΠΑ
23-06-15 Α.Σ. Ζάκρου 120 <0,20 % 3,60 ΧΦΠΑ
11-06-15 Α.Σ. Εμπάρου 80 < 0,30% 3,38 +ΦΠΑ
19-04-15  Α.Σ. Βρυσών 16   0,21% 3,15 ΧΦΠΑ
20-05-15 Α.Σ. Εμπάρου 75 < 0,30% 3,37 +ΦΠΑ
14-03-15 Α.Σ. Δάφνης 120 <0,30% Άγονος
04-05-15 Α.Σ. Μεσσαράς 100 0,27% 3,25 +ΦΠΑ
25-02-15 Α.Σ. Ζάκρου 135 <0,20% 3,50 ΧΦΠΑ
04-05-15 Α.Σ. Μεσσαράς 14 0,25% 3,38 +ΦΠΑ
12-01-15 Α.Σ. Ζάκρου 116 0,2% 3,34 ΧΦΠΑ
25-04-15 Α.Σ. Ζάκρου 180 0,17% 3,49 ΧΦΠΑ
11-12-14 Α.Σ. Ζάκρου 58 0,21% 3,26 ΧΦΠΑ
19-04-15 Α.Σ. Βρυσών 80 0,19% 3,32 ΧΦΠΑ
         
1 ΧΦΠΑ = Τιμές χωρίς ΦΠΑ λόγω προορισμού   για   εξαγωγή 2 Στοιχεία που συνέλεξε ο   ΣΕΔΗΚ από φορείς Διαγων.

-->