Αντιστέκονται οι Συν/σμοί σε τιμές χαμηλότερες των 5€/k

 

   Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr ) της 28ης Φεβρουαρίου η κινητικότητα της αγοράς έχει επανέλθει στα προ των αρχών Φεβρουαρίου επίπεδα και οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία (Πιν.1) έχουν επανέλθει στα ίδια ή και ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα. ΤΙΜΕΣ 28 02 23

   Στην Κρήτη, κυμαίνονται από 4,50-5,15€/k, στην Πελοπόννησο από 4,55 – 5,10€/k και στα Νησιά στα 4,90€/k. Στην Ιταλία κυμαίνονται από 6,00-7,50€/k, στην Ισπανία από 4,99 – 5,98€/k και στην Τυνησία στα 5,18€/k.

     Παράλληλα σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ ( www.sedik.gr) στην Κρήτη αρχίζει να προβάλλεται αντίσταση των παραγωγών για πωλήσεις σε τιμές κάτω των 5€/k.   Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των διαγωνισμών που αναρτώνται στο Δελτιο Τιμών ΣΕΔΗΚ, οι τιμές που προσφέρθηκαν στην Δημοπρασία του Α.Σ. Μοχού (4,90, 4,90 και 4,92 €/k) για 50 τόνους ελαιολάδου οξύτητας 0,27, δεν έγιναν αποδεκτές και η δημοπρασία κρίθηκε ασύμφορη. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού κ. Εμμανουήλ Ζερβάκη η Γενική Συνέλευση του Συν/σμου αποφάσισε να μην πωλείται ελαιόλαδο σε τιμές κάτω των 5 €/κ.