Επισημάνσεις και οδηγίες της Δ.Α.Α. Ηρακλείου

 

DSC 1488

 

Την ύπαρξη σταθερά υψηλών δακοπληθυσμών αλλά και σημαντικών δακοπροσβολών στην Π.Ε. Ηρακλείου, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, παρέχοντας συγχρόνως οδηγίες στους ελαιοπαραγωγούς για την αντιμετώπιση τυχόν δακοπροσβολών.

 

 

Η σχετική ανακοίνωση έχει ακριβώς ως εξής:11

 

22