Δημοπρατούνται 89 τόνοι εξτρα παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 0,24% και 0,30%

 

 

20210906 204705 

  Ο Α.Σ. Κριτσάς ακολουθώντας την ορθή πρακτική της διάθεσης του ελαιολάδου του με διαγωνισμούς, προχωρεί στην διάθεση 89 τόνων έξτρα παρθένου ελαιολάδου εσοδείας 2020-2021 οξύτητας 0,21% εως 0,30%, με δημοπρασία, και αναζητά υποβολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 9 Σεπτεμβωριου 2021 και ώρα 12:30.

Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:

20210906 204645