Μέγιστες λύσεις: Αυξήσεις στα χρώματα, διακρίσεις σε Ελλάδα και παιδιά

 

πινακας 15 6Ερώτηση με το Δελτίο τιμή του ΣΕΔΗΚ της 15 ης Ιουνίου 2021, οι απαιτούμενες ερωτήσεις για λάδια οξύτητα 0,3 ο διαμεναν στα 3,48 € / kg στην Κρήτη και στα 3,66 € / kg στην Πελοπόννησο, τις λίγες διαφορές των προϊόντων τα 3 , 15 € / kg .

ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΙΑ ΤΑ Έξτρα ΠΑΡΘΕΝΑ ΟΙ μέγιστες τιμές αυξήθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,90 € / kg ΟΙ ελάχιστες ενώ φτάνουν στα 3,13 € / kg .

Ιταλία ΣΤΗΝ ΟΙ μέγιστες τιμές ΓΙΑ Το Έξτρα παρέμειναν ΣΤΑ 4,70 € / kg και οι ελάχιστες μειώθηκαν στα 4,40 € / kg .

Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Τυνησία όπως και οι τιμές των πρόσφατων διαγωνισμών , φαίνονται στο Δελτίο τιμών της 15 ης Ιουνίου 2021 του ΣΕΔΗΚ ( www . Sedik . Gr ), μπορείτε οποίο Το ΝΑ Το ΔΕΙΤΕ πατώντας εδώ.