Μέγιστες τιμές(€/κ.): Ελλάδα: 3,40(Κρήτη 3,40)- Ιταλία: 4,90 - Ισπανία: 3,82 - Τυνησία: 3,33

 

 

 Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές  παραγωγού, για ελαιόλαδο έξτρα παρθένο στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου, έχουν όπως στον Πίνακα (1). Πινακας 27 4

 

   Αναλυτικότερα οι τιμές κατά επιχείρηση στην Ελλάδα  και κατά ποιοτική κατηγορία στην Ισπανία και σε άλλες χώρες, φαινονται στο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 27ης Απριλίου 2021,  το οποίο μπορείτε να δείτε κανοντας κλικ εδώ.