Δημοπρατούνται 25 τόνοι οξύτητας 0,3 ΠΟΠ Σητείας

 

 

   Ο Α.Σ. Τουρλωτής ακολουθώντας την ορθή πρακτική της διάθεσης του ελαιολάδου των Συναιτέρων του, προχωρεί σε δημοπρασία 25 τόνων ελαιολάδου ΠΟΠ Σητείας οξύτητας 0,3 και αναζητά προσφορές μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου. 

 

  Το ακριβές κέιμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής.

 

ΦΩΤΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Α.Σ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ