Τιμές. Σταθερά χαμηλές στην Ελλάδα, χαμηλότερες στην Ισπανία, υψηλότερες στην Ιταλία!

 

 

Στην Ελλάδα η συγκομιδή κορυφώνεται και σε κάποιες περιοχές ήδη βαδίζει προς το τέλος της. Οι οξύτητες στην Κρήτη εξακολουθούν να είναι γύρω στους 0,3ο αλλά οι αποδόσεις είναι αρκετά χαμηλές πάνω από 5/1.

 

Οι τιμές κινούνται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα  σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 22-12-20, κυμαινόμενες στα 2,70€/κ οι μέγιστες και στα 2,45-2,50€/κ. οι ελάχιστες (Πιν.1).ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 22 12

 

Στην Ισπανία παρατηρήθηκε κάποια στασιμότητα στις αγοραπωλησίες με συγκρατημένη την ζήτηση από πλευράς Βιομηχανιών αλλά και την προσφορά από πλευράς Ελαιοτριβείων. Οι μέγιστες έπεσαν στα 3,60€/κ.

 

Στην Ιταλία διατηρούνται αρκετά υψηλότερες οι μέγιστες(4,90 €/κ ), με διαφορά 2,20€ από Ελλάδα, ενώ στην Τυνησία παρουσίασαν κάποια ελαφρά άνοδο(2,48€/κ).

 

Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία στο Δελτίο τιμών της 22-12-2020 που μπορείτε να δείτε εδώ