Δημοπρατούνται συνολικά 27 τόνοι οξύτητας 2,4% την 25/2/2019

 

 

Συνεχίζεται η διάθεση ελαιολάδου από Συνεταιρισμόυς της Κρήτης με την ορθή πρακτική των διαγωνισμών η οποία εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις εμπορικες πράξεις  μεταξύ παραγωγών καί  αγοραστών(εμπορων) επωφελέστερες και για τις δύο πλευρές. 

 

enosi selinou2Ο Συν/σμος Σελίνου με ανακοίνωση του προσκαλεί τους ενδιαφερομενους να υποβαλλουν προσφορές για την πώληση βιομηχανικού ελαιολάδου 27 τόνων οξύτητας 2,4%,  το αργότερο μέχρι τη 25/2/2019 και ώρα 14:00.

 

 

 

 

Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

 

eas selinou2019