Δημοπρατείται ποσότητα 60-90 τόνων, οξύτητας 0,4% την 16-05-2018


O Αγρ. Συνεταιρισμός Ζάκρου ο οποίος πρωτοπορεί στην διάθεση του ελαιολάδου του με την διαφανή μέθοδο των διαγωνισμών συνεχίζει και φέτος με την διενέργεια της 4ης δημοπρασίας για διάθεση 60-90 τόνους ελαιλάδου έξτρα παρθένου οξύτητας 0,4% και ζητά προσφορές μέχρι 16 Μαίου 2018.

as zakrou17
Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:


diagon elaioladou zakros 160518