Δημοπρατούνται 50 περίπου τόνοι ελαιλάδου οξύτητας 0,5%


Ο ΑΣ Σκοπής Σητείας ακολουθώντας και αυτός την ορθή και διαφανή πρακτική των διαγωνσιμών στην διάθεση του Ελαιολάδου των παραγωγών του, δημοπραττεί την τελευταία ποσότητα ελαιολάδου φετινής παραγωγής ποσότητας 50 τόνων και οξύτητας 0,5% και δέχεται προσφροές μέχρι την Παρασκευή 15 Μαίου και ώρα 20:30 στα γραφεία του.

as skopis
Το ακτιβές κείμενο της δημοπρασίας έχει ως εξής:

 

diagonismos skopi 120517