Τιμές: Με ενδείξεις προς τα άνω στην Ελλάδα, σχετικά σταθερές στην Ισπανία!.
’  Παρά το ότι η συγκομιδή στην Κρήτη, αλλά και σε διάφορες’  αλλες περιοχές της Ελλάδας και άλλων χωρών άρχισε ήδη και συνεχώς εντείνεται, εντούτοις η ψυχολογία της αυξημένης προσφοράς, που συνήθως αναμένει αυτή την περίοδο το εμπόριο δεν φαίνεται να έχει δημιουργηθεί στον βαθμό που ίσως επιθυμούσε.
Οι Τιμές στην Κρήτη και Πελοπόννησο
’ ’  Στην Κρήτη τον τελευταίο μηνά οι τιμές του έξτρα έδειξαν να κρατούνται σταθερές κυμαινόμενες μεταξύ 2,35 -2,50€/Κ όπως αναλυτικότερα φαίνονται κατά επιχείρηση στο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 12 Νοεμβρίου (www.sedik.gr).
Ωστόσο αγοραπωλησίες σε σχετικά μεγάλες ποσότητες και καλές ποιότητες φαίνεται ότι γίνονται απο τοπικούς Τυποποιητές σε τιμές μεγαλύτερες αφού Συνεταιρισμοί όπως ο Α.Σ. Παπαγιαννάδων Σητείας πλήρωσε παραγωγούς του μέχρι και 2,85 €/Κ
Βέβαια οι τιμές που προσφέρονται αφορούν κυρίως λάδια περασμένης εσοδείας, αφού τα καινούργια λάδια είναι ακόμη πολύ λίγα και δεν φαίνεται να έχουν διατεθεί ακόμα στην αγορά.
Στην Πελοπόννησο οι τιμές που δίδοντα στο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) της 12/11 κυμαίνονται για το έξτρα στα 2,35-2,50 €/Κ ενώ στον ΑΣ Ελαιώνα των Γαργαλημένων έφτασαν στα 2,85 €/Κ για τους Συνεταίρους του.
Ο διαγωνισμός των Αγ, Απόστολων που αφορούσε ποσότητα 92 τόνων ελαιολάδου Αθηνολιάς(95%) και Κορωνέικης (5%), οξύτητας 0,5ο υπήρξε άκαρπο, αφού η προσφορά των Αφων Χελιώτη ΑΕ με 2,65 το κιλό υπορράφθηκε , ως ασύμφορη απο τον Συν/σμό.
Υπόψη ότι πέρυσι στην ιδία δημοπρασία έγινε κατακύρωση, 85 τόνων, με τιμή 2,911€/κιλο στην εταιρεία «Βιολογικά-Οικολογικά Προϊόντα Σητείας» στην οποία μετέχει και η Μονή Τοπλού.
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Οι τιμές στην Ισπανία και Ιταλία
’ Στην Ισπανία, οι μέσες τιμές για το έξτρα παρθένο (βλέπε σχήμα), παρά την πτωτική πορεία που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο πέφτοντας απο τα 2,60 στα 2,30 €/Κ, τον Οκτώβριο κρατήθηκαν κυμαινόμενες μεταξύ 2,30-2,40 €/Κ, ενώ οι μέγιστες, που αντιστοιχούν στα δικά μας έξτρα 0,3ο, κυμάνθηκαν απο 2,60-2,70 €/Κ.
ekseliksi-timon-ispania.jpgΒασική αίτια η κάποια αντίσταση των παραγωγών οι όποιοι καίτοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, περιόρισαν τον ρυθμό της συγκομιδής στις λαδολιές και στράφηκαν στην συγκο-μιδή των επιτραπέζιων όπου οι τιμές είναι καλύτερες. Ωστόσο, το μέχρι πότε θα κρατήσει η αντίσταση αυτή, δεν είναι γνωστό και επομένως δεν μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα οι παρα-πέρα εξελίξεις. Πάντως τα αποθέματα στην περιοχή Χαεν ανακοινώθηκαν μειωμένα σε 70 χ.τ. και το εμπόριο έδειξε κάποια στροφή στην προμήθεια λαμπάντε.
Στην Ιταλία , την εβδομάδα 4-10 Νοέμβριου οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν ελαφρά σε σχέση με την προγουμενά εβδομάδα και κυμάνθηκαν στα 2,73 για το έξτρα, στα 2,20 για το απλό παρθένο και στα 1,78 για το Βιομηχανικό (Λαμπαντε).
Σταθερά υψηλές όπως πάντα ηταν οι τιμές για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ που κυμανθήκαν μεταξύ 2,83-9,5 €/Κ