Ενισχύσεις για τους Παραδοσιακούς Ελαιώνες των νησιών.
Εκτός του μέτρου Κρήτη και Εύβοια!

elaiwnes.jpg

Ενισχύσεις ύψους 10 εκ ευρώ για την διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων της περιόδου 2012, πρόκειται να καταβληθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 50.000 παραγωγούς των μικρών νησιών του Αιγαίου. Οι ενισχύσεις αυτές που ανέρχονται σε 50 ευρώ το στρέμμα θα καταβληθούν μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκτιμάται ότι θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν το Πάσχα, από 23 έως 29 Απριλίου.
Ωστόσο, από τις ενισχύσεις αυτές εξαιρείται η Κρήτη και η Εύβοια χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποτέ γιατί γίνεται ο επιλεκτικός αυτός αποκλεισμός. Η Κρήτη ειδικά και παραδοσιακούς ελαιώνες με υψηλή περιβαλλοντική αξία έχει και από μεγάλη ορεινότατα χαρακτηρίζεται, αλλά και η απόσταση της από την ηπειρωτική χώρα είναι σαφώς μεγάλη!
Όμως, επειδή ανάλογες ενισχύσεις δίδονται και για τους παραδοσιακούς ελαιώνες της Άμφισσας, εύλογα γεννάται το ερώτημα για το πώς και ποιοι κάνουν τις επιλογές αυτές που καθορίζουν ότι οι παραδοσιακοί ελαιώνες μιας περιοχής είναι χρήσιμοι και διατηρητέοι, ενώ της άλλων περιοχών όχι.
Απορία όμως επίσης υπάρχει και γιατί από την πλευρά της Κρήτης δεν υπάρχουν αντιδράσεις, παρά το ότι το θέμα είναι γνωστό και έχει τεθεί από παλιά.
Ο ΣΕΔΗΚ το 2010. σε ειδική ημερίδα που οργάνωσε με τους Δήμους του Σελίνου στην Κάντανο, είχε κάνει ειδικές προτάσεις για τους παραδοσιακούς Ελαιώνες Τσουνάτης και Χονδρολιάς (Θρουμπολιάς) των ορεινών περιοχών του νησιού και είχε υποβάλλει και σχετικό υπόμνημα. Και οι προτάσεις αυτές, όπως αποδείχτηκε, εφαρμόστηκαν . Όχι όμως στην Κρήτη αλλά …. στην Άμφισσα