Σύνδεση του Δελτίου Τιμών ΣΕΔΗΚ με Ιστοσελίδες Δημων
times99.pngΤο ΔΣ του ΣΕΔΗΚ εκτιμώντας ότι αρκετοί παραγωγοί μη γνωρίζοντας τα επίπεδα τιμών που διαμορφώνονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, κάτω από την πίεση της οικονομικής κρίσης ενδίδουν εύκολα σε χαμηλές τιμές που τους προσφέρονται, , αποφάσισε όπως με διαφόρους τροπους συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας της αγοράς.

Στα πλαίσια αυτά, αποφάσισε όπως προωθήσει την παραπέρα διεύρυνση και διάχυση του εβδομαδιαίου Δελτίου Τιμών που εκδίδει ο ΣΕΔΗΚ του οποίου η εγκυρότητα και μοναδικότητα στον ελληνικό χώρο έχει συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΣΕΔΗΚ, σε άνω από 32.000 επισκέψεις τον μήνα (μ.ο. άνω των 1000 την ημέρα).

Η διάχυση αυτή αποφασίστηκε όπως σε πρώτη φάση και προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παρερμηνείες γίνει σε πρώτη φάση μέσω των Δημων ως εξης:
(α) Η έντυπη μορφή του Δελτίου θα συνεχίσει να γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή του στους Δήμους για εκτύπωση και τοιχοκόλληση του σε έντυπη μορφή, στους χώρους που επιλέγουν οι Δήμοι. Προς εξασφάλιση όμως της εγκυρότητας τού Δελτίου, προτείνεται όπως το Δελτίο πριν την τοιχοκόλληση του σφραγίζεται με την σφραγίδα του Δήμου και υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του.
(β) Η ηλεκτρονική μορφή του Δελτίου, που παρουσιάζεται ήδη στην Ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr, να συνδεθεί ηλεκτρονικά με τις ιστοσελίδες των Δήμων ώστε, σε μόνιμη πλέον βάση οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να βλέπουν ανά πάσα στιγμή, το πρωτότυπο Δελτίο Τιμών.