Μετά απο πιέσεις Αγροτικών Οργανώσεων
Η Ιταλία’ μειώνει ’ τους «Αλκυλεστέρες» στα 30mg/kg για τα εξτρα Παρθενα της!

Στόχος να τεθεί φραγμός στην «Ιταλοποίηση» ξένων’  Ελαιολάδων


Μετά απο συνεχείς αγώνες και πιέσεις των Αγροτικών Οργανώσεων της Ιταλίας η Ιταλική Κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στην ψήφιση ειδικού Νόμου με τον όποιο καθορίζει ότι στα Ιταλικά έξτρα Παρθένα ελαιόλαδα (Made in Italy) ’ το όριο των Αλκυκλεστέρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30mg/kg.
sinantisi-mpari.jpgΠροχωρεί έτσι σε μια «υπέρβαση» του σχετικού Κανονισμού της ΕΕ που καθορίζει το όριο αυτό σε 150mg/kg για όλη την ΕΕ -χωρίς να ξέρουμε αν αυτό είναι επιτρεπτό- προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέροντα των Ιταλών που πίεζαν με τις Οργανώσεις τους να τεθεί ένας σοβαρός νομικός φραγμός στην Ιταλοποίηση ξένων ελαιολάδων.
Υπόψη ότι η υψηλή περιεκτικότητα ενός λαδιού σε Αλκυλεστέρες (Μεθυλεστέρες και Εθυλεστέρες) υποδηλώνει την ύπαρξη σε αυτό υποβαθμισμένων η αποσμημένων παρθένων ελαιόλαδων και επομένως αποτελει κριτήριο ανίχνευσης παράτυπων αναμείξεων.
Η εξελιξη αυτή, οπωσδήποτε δικαιώνει την ενέργεια του ΣΕΔΗΚ που πριν πολλούς μήνες με υπόμνημα του ζήτησε μείωση του ορίου των αλκυλεστέρων σε 50mg/kg και βεβαία δείχνει ότι μια ανάλογη ενεργεία θα μπορούσε να γίνει και απο την Ελληνική Κυβέρνηση.
Πάντως, οι μεγάλες Ιταλικές Αγροτικές Οργανώσεις CNO (Εθνικό Κονσόρτσιο Ελαιοπαραγωγών), η UNAPROL (Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών, της CIA (Κονσορτσιο Ιταλών Αγροτών) και Coldiretti ( Σύνδεσμος Αυτοκαλλιεργειών), μετά την ψήφιση του νόμου σε πρόσφατη συνάντηση τους στο Μπάρι, αφού εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το γεγονός, επειδή θεωρούν ότι η ύπαρξη του νόμου και μόνο δεν είναι αρκετή για την αποτροπή της Ιταλοποίησης ξένων ελαιολάδων,, ζήτησαν απο την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε εντατικοποίηση των ελέγχων για πιστή εφαρμογή του..
Υπόψη ότι «Ιταλοποιηση» μπορεί να χαρακτηριστεί η εισαγωγή και διάθεση ως Ιταλικών εντός Ιταλίας όχι μόνο Ισπανικών αλλά και Ελληνικών ελαιόλαδων. Η ανίχνευση όμως με τους αλκυλεστέρες για μεν τα Ισπανικά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα θα είναι εύκολη, ενώ για τα Ελληνικά που έχουν αρκετά χαμηλή θα είναι πολύ δύσκολη!