Τιμές ελαιολαδου: Ανεπηρέαστες από την αποθεματοποίηση συνεχίζουν σταθερά χαμηλές.
Παρά την προκήρυξη της ιδιωτικής αποθεματοποίησης οι τιμές του ελαιόλαδου παραμένουν καθηλωμένες τώρα και μήνες σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία όπου, όπως αναφέρεται σε άλλο άρθρο, υπήρχε αθρόα συμμετοχή στην προκήρυξη της πρώτης φάσης της αποθεματοποίησης. Έτσι, οι τιμές για εξαιρετικό παράξενο οξύτητας 0,3 βαθμούς (Πιν.1) κυμάνθηκαν στην Κρητη στις 12/6/12 μεταξύ 1,85-2,16 €/κιλό, στην Πελοπόννησο στα 2,02 €/κιλό και στην Λέσβο 1,90-2,05 €/κιλό.
Στην Ισπανία,’  την βδομάδα 6-12 Ιουνίου (Πιν.2), παρά την έναρξη της αποθεματοποίησης κινήθηκαν πτωτικά για το εξτρα παράξενο και κυμάνθηκαν στα 1,76 η μέση, στα 1,83 η μέγιστη και στα 1,69 η ελάχιστη, Για το (κοινό) Παρθένο κυμάνθηκαν στα 1,66 και δεν έδειξαν να επηρεάζονται από το ότι το σύνολο σχεδόν της ποσότητας που προσφέρθηκε στην αποθεματοποίηση 110 χιλ τόνοι περίπου ήταν (κοινό ) Παρθένο προερχοταν απο την Ισπανία.!
Στην Ιταλία κατά την βδομάδα 28/5-3/6 (Πιν.3) οι τιμές παρέμειναν στα ιδία περίπου επίπεδα που βρίσκονται τους τελευταίους μήνες και που, πάντως, είναι ακόμα αρκετά υψηλοτέρα από εκείνα της Ισπανίας και Ελλάδας και κυμαίνονται στις διαφορές αγορές της από 2,03 έως 3,25 €/κιλό με μέσο ορό σε επίπεδο κράτους 2,37 €/κιλό.