Έληξε η πρώτη φάση της Αποθεματοποίησης με συμμετοχή μόνο της Ισπανίας.
Ενώ η δεύτερη φάση του διαγωνισμού της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 6 Ιουνίου και θα λήξη στις 19 Ιουνίου, συμφωνά με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας της Ισπανίας η Διαχειριστική Επιτροπή των 27, , εξέτασε στις 7 Ιουνίου στις Βρυξέλλες τις προσφορές της πρώτης φάσης του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την ιδία ανακοίνωση, η Επιτροπή αυτή, από την οποία φαίνεται η Ελλάδα τελευταία μονίμως απουσιάζει, αποδέχτηκε τελικά μόνο τις προσφορές με τιμές μικρότερες από 0,65 € ανά τόνο και ημέρα οι οποίες κάλυπταν τελικά ποσότητα συνολικά 86.281 τόνους.

Ωστόσο η Ισπανία η οποία όπως αναμενόταν κυριάρχησε στον Διαγωνισμό, παρουσίασε στην πρώτη φάση 289 προσφορές με συνολική ποσότητα των 110.786,806 τόνων.
Η Ελλάδα, απο όσα πληροφορηθήκαμε, δεν παρουσίασε καμία προσφορά, καίτοι παρά τα μειωμένα γενικά αποθέματα της, όπως έχουμε επισημάνει, έχει αρκετούς παραγωγούς που κρατούν αποθηκευμένες σημαντικές ποσότητες για πολύ καιρό αναμένοντας καλύτερες τιμές και θα μπορούσαν να επωφεληθούν. Αυτό όμως αποτελεί θέμα που σχετίζεται με τα διαρθρωτικά προβλήματα και τις παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί στην εσωτερική μας αγορά, που κάποτε θα πρέπει εξεταστούν απο την Πολιτεία.
Η Ιταλία επίσης δεν παρουσίασε επίσης προσφορές, πράγμα δικαιολογημένο , αφού οι τιμές παραγωγού στην χώρα είναι κατά πολύ υψηλότερες απο ότι στην Ισπανία και Ελλάδα.

Τα συνολικα αποτελεσματα του διαγωνισμου’  με τις ’ ποοσότητες που’  προσφέρθηκαν και’  εκεινες που εγκριθηκαν καθως και’  τις τιμες που εγιναν αποδεκτες φαινονται στον πινακα που ακολουθεί:’ ’ ’ 

Αποτελέσματα διαγωνισμού ιδιωτικής αποθεματοποίησης 7-6-2012

Αποφ.(ΕΕ) Νο 430/2012 - Υποπερίοδος λήξης 5-6-2012

’ 

 

ΤΥΠΟΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

Προσφερθείσα

Ποσότητα (τόνοι)

Προσφερθείσες

Τιμές

(€/τον.ημ)

Εγκρίθηκαν

’ 

Συνολική Ποσότητα

(τόνοι)

Μέγιστη

Τιμή

(€/τον.ημ)

’ 

Ελάχιστη

Μέγιστη

’ 

Εξαιρετικό

παρθένο

463,00

0,65

1,20

413,00

0,65

 

(Κοινό)

Παρθένο

109.786,806

0,40

1,29

86.868,306

0,65

 Πάντως στην Ισπανία οι τιμές που προσφέρθηκαν από τους υποψήφιους αποθεματοποιητες κυμάνθηκαν μεταξύ 0.40 έως 1.29 ευρω/τόνο και ημέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισπανικού Ταμείου Αγροτικών Εγγυήσεων (FEGA).

 

Απο τις προσφορές που υποβλήθηκαν οι πλείστες, δηλαδή 285 απο τις 289 που αντιστοιχούσαν σε 109.786,806 τόνους αφορούσαν (κοινό) παρθένο ελαιόλαδο, και μονό 4 που αντιστοιχούσαν σε 463 τόνους αφορούσαν Εξαιρετικό Παρθένο.

Από τις προσφορές αυτές οι πλείστες προέρχονταν ως αναμενόταν από την Ανδαλουσία από όπου υποβλήθηκαν 271 προσφορές για 106.707 τόνους παρθένου ελαιολάδου και 3 για 298 τόνους για εξτρα Παρθένου. Οι υπόλοιπες προσφορές υποβλήθηκαν από άλλες ελαιοκομικές Περιφέρειες της χώρας.