Διαγωνισμός δωρεάν διανομής Ελαιολάδου σε απόρους
Πρόγραμμα ύψους 4,5 εκ. ευρώ που ενδιαφέρει απόρους και τυποποιητές, αλλά απαιτεί μέτρα για αποφυγή νοθειών του προϊόντος και παρατυπιών στην διανομή.

Με διαγωνισμό για την διανομή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, αρχίζει πρόγραμμα διανομής τροφίμων της ΕΕ σε άπορους της χώρας για το 2012 που περιλαμβάνει ακόμη ρύζι και ζυμαρικά.. Ο διαγωνισμός αυτός, που προκηρύχτηκε απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αφορά την ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια και διανομή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου συσκευασμένου σε φιάλες pet (πολυαιθυλενίου σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κανονισμούς, έχει συνολικό ύψος προϋπολογισμού 4.500.000,00 €, πλέον ΦΠΑ και ημερομηνία λήξης προσφορών την 14/6/12. Η διενέργεια του θα γίνει στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση την ΚΥΑ που είχαν υπογράψει οι Υπουργοί Σαχινίδης, Διαμαντοπουλου και Σκανδαλίδης (ΦΕΚ 1344/25-4-12 ) και την Διακήρυξη αρ 369/52001/3-5-12 του ΥΠΑΑΤ .

Το πρόγραμμα αυτό, το όποιο χονδρικά μπορεί να εκτιμηθεί ότι αντιστοιχεί σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περίπου 1.300 -1.500 τόνους, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους απόρους αλλά και για τους τυποποιητές ελαιολάδου. Απαιτεί όμως όχι μόνο αναγραφή αυστηρών υποχρεώσεων αλλά και αυστηρών ελέγχων απο την πλευρά του ΥΠΑΑΤ ώστε εξασφαλιστεί ο αποκλεισμός νοθειών του προϊόντος αλλά και παρατυπιών στην διανομή.

Το πρόγραμμα , με δεδομένη μάλλον την συνέχιση της οικονομικής κρίσης, ζήτησε απο την ΕΕ να συνεχιστεί και το 2013 ο Υπηρεσιακός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ναπολέων Μαραβέγιας διευρυμένο και με γαλακτοκομικά προϊόντα και με αυξημένο συνολικό προϋπολογισμό στα 30 περίπου εκ. €.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Θεωρούνται δε ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, και άλλες ειδικές κατηγορίες όπως πάσχοντες από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα κ.α που καθορίζονται στην ΚΥΑ.

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:

(α)Φιλανθρωπικά Ιδρύματα και Σύλλογοι, Ιερές Μητροπόλεις, Σύλλογοι Παλιννοστούντων, Πολυτέκνων, Τριτέκνων, .Μονογονεϊκών οικογενειών, ατόμων με Ειδικές ανάγκες, Χρονίως πασχόντων, Ψυχικά πασχόντων, Αθίγγανων κ.α
(β)Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους, για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, περιοχών που επλήγησαν από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α. (γ)Οργανωμένα συσσίτια απόρων καθώς και «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων εντός της Επικράτειας.
Τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών τους (γονείς και προστατευόμενα τέκνα) ενώ οι φορείς υλοποίησης έχουν την αποκλειστική ευθύνη της ενημέρωσης των τελικών δικαιούχων και της διανομής των τροφίμων σε αυτούς και μόνο εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ