’ Ανάγκη για ενιαία υποστήριξη της ελαιοκομίας στην νέα ΚΑΠ

Απαραίτητη η συνεργασία των Ελαιοκομικών Ευρωπαϊκών Περιφερειών ’ σε Εθνικό και’  Ευρωπαϊκό Επίπεδο ’ ’ 

’ Βασικό συμπέρασμα που φαίνεται να προκύπτει απο την Έκθεση Εμπειρογνωμόνων είναι ότι οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να διεκδικήσουν ’ τον ’ ορισμό μιας η περισσότερων «Περιφερειών Ελαιοκαλλιέργειας» ’ ώστε να εξασφαλιστεί’  η μη απώλεια των κεκτημένων και η συνέχεια του κλάδου που έχει καταξιωμένη ιστορική, πολιτισμική κοινωνική και περιβαλλοντική αξία. ’ ’ Το μόνο που θα μπορούσαν να αποδεχτούν είναι η εξίσωση της ανά ’ στρέμμα ενίσχυσης’  εντός κάθε της περιφερειακής’  ζώνης ώστε να εξομαλυνθούν οι άδικες των πανωγραμμάτων.

 

’ Ωστόσο για μια τέτοια διεκδίκηση ’ απαιτείται ’ σωστή και τεκμηριωμένη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων ’ η οποία για να έχει’  εγκυρότητα και ισχύ’  θα πρέπει να έχει ομόφωνη αποδοχή των Φορέων της Κρήτης αλλά και την σύμφωνη άποψη και των άλλων ελαιοκομικών Περιφερειών της χώρας.

 

Γιαυτο η σύσταση ενός «Συμβουλίου Ελαιοκομίας Κρήτης» ανάλογου με εκείνο ’ που πρόσφατα ’ συγκροτήθηκε στην περιφέρεια Ανδαλουσίας της Ισπανίας κρίνεται μάλλον σκόπιμη και αναγκαία.

 

Το Συμβούλιο αυτό θα μπορούσε να συνεργαστεί να ’ συνεργαστεί’  με το ανάλογο Συμβούλιο της Ανδαλουσίας και’  εκείνα των άλλων ελαιοπαραγωγικών χώρων της ΕΕ στα πλαίσια του’  Ευρωπαϊκού Φόρουμ που πρόσφατα συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανδαλουσίας. ’ 

 

Ήδη , όπως πληροφορούμαστε, Ελαιοκομικοί Φορείς της Ισπανίας, είχαν προ ημερών’  συνάντηση στην Βαρκελώνη όπου συζήτησαν το ενδεχόμενο πλήγμα της Ελαιοκομίας με την νέα ΚΑΠ και αποφάσισαν σειρά ενεργειών και αντιδράσεων.