’ Τιμές: Ασυγκίνητες από την Αποθεματοποίηση παραμένουν χαμηλές.

’ Ασυγκίνητες από την εφαρμογή του Μέτρου της’  Αποθεματοποίησης εξακολουθούν να παραμένουν οι τιμές παραγωγού κυμαινόμενες στα προ της εφαρμογής του Μέτρου επίπεδα και αποδεικνύοντας ότι το Μέτρο’  αυτό χρειάζεται αναθεώρηση.

’ Έτσι,’  στην Κρητη οι τιμές’  εξακολουθούν να κυμαίνονται για τις 0,3 βαθμούς από 1,80-2,16 ευρω, στην Πελοπόννησο’  από 1,90- 2,20 το κλασικό έως 2,50 το ΠΟΠ Καλαμάτα ανάλογα πάντα με τον τρόπο πληρωμής όπως αναγράφεται στον Πιν.1. (Δελτιου Τιμων ΣΕΔΗΚ 27-3-12 )

Στην Ιταλία,’  παρέμειναν σταθερές καίτοι αρκετά χαμηλότερες από ότι ένα-δυο μήνες πριν και κυμάνθηκαν από 2,15-3,25 στις διαφορές πόλεις με μ.ο. σε επίπεδο Κράτους’  τα 2,38.

Στην Ισπανία, όχι μόνο δεν φάνηκαν να αλλάζουν’  αλλά να κινούνται και προς τα κάτω για το έξτρα παρθένο’  κυμαινόμενες από 1,66 έως 1,80 ευρω,’  ενώ για το (κοινό) Παρθένο που μπήκε στην αποθεματοποίηση’  σημειώθηκε μια ......