Όχι της ΕΕ σε’  επανάληψη’ ’  της’  Αποθεματοποίησης. Αντίδραση του Ευρωκοινουβουλίου.

Αναθεώρηση του Μέτρου ζητούν’  οι Ευρωπαϊκές και Ισπανικές Οργανώσεις και’  ο’  Ιταλός’  Ευρωβουλευτής,’  ενώ αταραξία και απραξία επικρατεί στην Ελλάδα!

Είναι νωρίς για επανάληψη της Ιδιωτικής αποθεματοποίησης ’ ελαιολάδου, αποφάσισε η Διαχειριστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης’  στην τελευταία συνεδρίαση της στις 15-3-12 στις’  Βρυξέλλες, απαντώντας’  σε σχετικά’ ’  αιτήματα που είχαν υποβάλλει οι Ευρωπαϊκές’  και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις COPA -COGECA και η’  Ομοσπονδία των Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ανδαλουσίας (FAECA).

Η άρνηση αυτή έρχεται, σύμφωνα με τον’  αρμόδιο’  για το ελαιόλαδο της’ ’  COPACOGECA’  Ισπανό’ ’  Rafael Sαnchez de Puerta, παρά το γεγονός ότι η τελευταία ενεργοποίηση του Μέτρου που έγινε για 100.000 τόνους (κοινού) Παρθένου τον περασμένο Φεβρουάριο, δεν έφερε’  κανένα αποτέλεσμα και οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται στα’  ίδια, η και χαμηλότερα, απο τα πριν την εφαρμογή της επίπεδα.

Είναι φανερό υπογράμμισε ο κ. Sαnchez’  ότι το μέτρο πρέπει να αναθεωρηθεί και ότι η’  Κομισιόν’  οφείλει να σχεδιάσει και εφαρμόσει’  ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό’  σχέδιο’  για την αναβάθμιση του τομέα του ελαιολάδου στην Κοινότητα.

Από την πλευρά της και η Ισπανική οργάνωση FAECA’  με δηλώσεις της’ ’  επισημαίνει’  ότι νέα αποθεματοποίηση δεν πρέπει να’  γίνει με δημοπρασία’  αλλά με προκαθορισμένες τιμές όπως γίνεται σε άλλα’  αγροτικά προϊόντα, υπενθυμίζοντας ότι σχεδόν και οι 100.000 της προηγούμενης δημοπρασίας’  καλύφθηκαν’  μόνο από τον’  Συνεταιριστικό Όμιλο Hojiblanca.

Όμως’  το θέμα της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης έχει προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον και την ανησυχία’  και του Ευρωκοινοβουλίου, όπως φαίνεται’  από τις δηλώσεις του’  Προέδρου της’  Επιτροπής Γεωργίας’  Ιταλού κ. Paolo Castro. Στις’  δηλώσεις του αυτές ο Ιταλός Ευρωβουλευτής’  τονίζει ότι το γεγονός ότι’  οι 100.000 τόνοι ελαιολάδου, με την πρόσφατη Αποθεματοποίηση ανατέθηκαν όλοι στην’  Ισπανία,’ ’  επιβεβαιώνει ότι οι κανόνες λειτουργίας του μηχανισμού’  αυτού θα πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως.

’ Σύμφωνα με τον’  κ. Castro είναι προφανές ότι χώρες, όπως η Ιταλία, που διέρχονται μια πρωτοφανή κρίση των αγορών του ελαιολάδου δεν θεωρούν αποτελεσματική την παρέμβαση. Γι αυτό η’  Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου, με την συνδρομή των αγροτικών οργανώσεων θα εργαστεί ώστε να γίνει αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του μηχανισμού’  αλλά και γενικότερα’  για να ληφθούν απαραιτήτως’  νέα’  μέτρα’  για αντιμετώπιση’  της’  κρίσης της’  ελαιοκομίας.’