Αρκετές νέες δυνατότητες προσφέρει το νέο τροποποιημένο Καταστατικό’  του Συνδέσμου’  Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) ’ το’  οποίο επικυρώθηκε πρόσφατα από το Πρωτοδικείου Ρεθυμνου’  και ήδη τίθεται σε ισχύ με’ ’  την’  πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μελών του, ’ όπως αποφάσισε το ΔΣ του που συνεδρίασε’  χθες 12-3-12 στο Ρέθυμνο.

Κατά την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο την 18 Απριλίου ’ 2012 ’ στο Ρέθυμνο ’ λόγω αλλαγής του αριθμού των’  Εκπροσώπων των Δήμων θα γίνει’  απολογισμός δραστηριοτήτων και διαχείρισης ’ και θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ κ. Μαρινάκης Δήμαρχος’  Ρεθυμνου το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με το νέο Καταστατικό του ΣΕΔΗΚ, παρέχει την ευχέρεια να γίνουν περισσότερα και αποτελεσματικότερα βήματα στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος . Απαιτείται όμως’  μια ενεργότερη συμβολή και συνδρομή’  των Δήμων’  και των Ελαιοπαραγωγών αλλά και άλλων Φορέων που μπορούν να συνδράμουν γιατί τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί είναι πολλά και δυσεπίλυτα.

Με το νέο τροποποιημένο’  Καταστατικό, όπως είπε, ’ ’ ο ΣΕΔΗΚ συνεχίζει την πορεία του ως ΝΠΙΔ αφού η προσπάθεια να λειτουργήσει ω ΝΠΔΔ’  για πολλούς λόγους φάνηκε ότι δεν ήταν εφικτή. Με τις τροποποιήσεις που έγιναν επιχειρήθηκε μια εναρμόνιση’  των’  στόχων και λειτουργιών του’ ’  με το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης’  που διαμορφώθηκε με τον Νόμο Καλλικράτης» . Μέλη του ΣΕΔΗΚ αποτελούν πλέον, συμφωνά με τον Νόμο,’  οι 21 Καλλικράτη Δήμοι που απαρτιστήκαν από τους 60 Καποδιστριακούς’  που αποτελούσαν’  Μέλη του από το 2001 που ιδρύθηκε.

Με το νέο Καταστατικό έδρα του ΣΕΔΗΚ προβλέπεται πάλι’  ο Δήμος Ρεθύμνου, ενώ Γραφεία του μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλους Δήμους που προσφέρουν’  λειτουργική υποστήριξη και στέγαση τους.

Κάθε Δήμος, ’ εκλέγει δυο εκπροσώπους’  στον ΣΕΔΗΚ ενώ το ΔΣ’  του ΣΕΔΗΚ αποτελείται από’  9 Μέλη από τα οποία 2 τουλάχιστο προέρχονται από κάθε Περιφερειακό Διαμέρισμα και ένα τουλάχιστο από αυτά είναι Δήμαρχος η Αντιδήμαρχος

Οι στόχοι του Συνδέσμου και οι δράσεις με τις οποίες υλοποιούνται είναι’  κατά βάση οι ίδιοι όπως και πριν με κάποιες προσθήκες ώστε να υπάρξει προσαρμογή στα νέα δεδομένα.’ 

’ 

Οι Συνδρομές των Δήμων

Οι συνδρομές των Δήμων στον ΣΕΔΗΚ, που με την νέα κλίμακα που καθορίσθηκαν ανάλογα με τον πληθυσμό, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι’ ’  σε επίπεδα χαμηλότερα από’  αυτά που ίσχυαν’  αναλογικά προηγουμένως, διαμορφώνονται ’ ανάλογα με τον πληθυσμό τους και αρχίζουν από 1000 ευρω ετησίως για τους Δήμους που παρέμειναν αυτοτελείς, ’ αυξανόμενες σε 3000 ευρω για Δήμους μέχρι 30.000 δημότες, μέχρι 5.000 για Δήμους μέχρι 60.000 δημότες, μέχρι 9.000 για Δήμους μέχρι 120.000 δημότες και 12.000’  για Δήμους μέχρι 180.000 Δημότες. Το σύνολο των συνδρομών των Δήμων’  στον ΣΕΔΗΚ, εφόσον βέβαια καταβάλλονται από όλους, ως ελπίζεται, ’ θα ανέρχεται σε ’ 76.000 ευρω ετησίως. ’ 

’  Το νέο Καταστατικό προβλέπει στενότερη συνεργασία του ΣΕΔΗΚ με τους Δήμους Μέλη του μέσω ειδικών επιστημονικών συνεργατών που ορίζει κάθε Δήμος από υπαλλήλους του (Γεωτεχνικούς, Οικονομολόγους, Μηχανικούς’  κ.α.) ΠΕ η ΤΕ υπευθύνους για τα ελαιοκομικά θέματα της περιοχής του Δήμου τους. Τρεις από συνεργάτες αυτούς ορίζονται ως συντονιστές σε επίπεδο Συνδέσμου για τα αντικείμενα: (α) Παραγωγής και Μεταποίησης, (β) Τυποποίησης και διάθεσης και (γ) Ανάδειξης και Προβολής

Επίσης μια νέα πρόβλεψη του Καταστατικού είναι η δυνατότητα’  ο ΣΕΔΗΚ να υποστηρίζεται από άμισθους’  Επιστημονικούς Συμβούλους που προσφέρονται να παράσχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.