Στις 22 Μαρτίου’  λήγει η προθεσμία για’  τα Βραβεία’  MARIO SOLINAS
’ ’ ’ ’  Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2012 θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής και να αποστείλουν δείγματα, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Mario Solinas που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. ’ 
’ ’ ’ ’ ’  Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποστείλουν
• Την Δελτίο εγγραφής
• Συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με τη λήψη δειγμάτων και την σφράγιση της δεξαμενής
• Πιστοποιητικό ελέγχου και Οργανοληπτικής’  ανάλυσης
• Τρία’  δείγματα των 500 ml

Ο Διαγωνισμός Mario Solinas διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2001,’  στην’  μνήμη και’  την μεγάλη συνεισφορά του ερευνητή’  Χημικού του ΔΣΕ Mario Solinas’  ο όποιος με τις εργασίες του καθιέρωσε τα πρότυπα ποιότητας και την οργανοληπτική αξιολόγηση. mariosolinas.jpg
Τα βραβεία που απονέμει το’  ΔΣΕ’  λόγω του κύρους του Οργανισμού αλλά και της σοβαρότητας των διαδικασιών που εφαρμόζει θεωρούνται απο τα πιο σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Υπόψη ότι ο Διαγωνισμός αφορά μόνο στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα τα οποία αξιολογούνται ως προς τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, ενώ σε αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος Συνεταιρισμοί η και Ιδιωτες.
’ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ελαίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,’ ’  η’  στην Περιφέρεια Κρήτης,’  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Kτηνιατρικής. Το ολόκληρο το κείμενο του διαγωνισμού βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ http://www.sedik.gr/el//images/pdf/mariosolinas2012.pdf
Υπόψη ότι στον Διαγωνισμό του 2010 είχαν λάβει’  μέρος 75 ελαιόλαδα’  τα οποία’  προέρχονταν απο Κύπρο’  (1), Γαλλία (1), Ελλάδα (14), Ισραήλ (2), Ιταλία (2), Μαρόκο (1), Πορτογαλία (20) και Ισπανία (34).
Κατά τον Διαγωνισμό αυτό’  πλευράς Ελλάδας δεν υπήρχαν σημαντικές επιτυχίες. Κατατάχτηκαν όμως στους 6 Φιναλίστες των τριών κατηγοριών Φρούδους, τρία’  τα ελαιόλαδα: Ραφτέλη-Πρωτούλη απο Λέσβο,’  Κρητικό Ελαιόλαδα ΑΒΕΕ απο Αλαγνι Ηρακλείου και’  «Ελαιώνας»’  του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων, χωρίς όμως να επιτύχουν Βραβεία.