Άμεσα μέτρα για’  τις ’ Τιμές ζητούν’  στην Ισπανία

Άνοιγμα’  ιδιωτικής αποθεματοποίησης’  και εξυγίανση του εμπορίου ζητούν οι Οργανώσεις.

 

Η πτώση των τιμών του ελαιολάδου στην Ισπανία, για δεύτερη συνεχόμενη ελαιοκομική περίοδο,’  παρουσιάζεται’  σε βαθμό που’ ’  απειλεί κυριολεκτικά’ ’  την’  ύπαρξη των Ισπανικών’  ελαιώνων, αναφέρουν σε δηλώσεις τους η ’ Συντονιστική Οργάνωση Αγροτών και’  Κτηνοτροφών (COAG-Jaén)’  και η ASAJA(Ένωση Νέων Αγροτών Ανδαλουσίας) ’ και’  απαιτούν όπως ’ το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας ζητήσει επειγόντως από τις Βρυξέλλες’  την έναρξη της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης και την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης της αγοράς.4____.jpg

Στην ’ δήλωση της, ’ ’ η μεγάλη Οργάνωση COAG-Jaén,’  επισημαίνει ότι μόνη λύση για το πρόβλημα της πτώσης των τιμών’  είναι η Ιδιωτική Αποθεματοποίηση ’ και ζητά από την Περιφέρεια Ανδαλουσίας και το Υπουργείο’  Γεωργίας όπως ασκήσουν πιέσεις’  στις Βρυξέλες για την εφαρμογή του μέτρου ’ προκειμένου οι τιμές’  του ελαιολάδου ’ να φράσουν σε επίπεδα λογικά που να καλύπτουν την επιβίωση του τομέα. Η πτώση των τιμών στα ιδία επίπεδα για δεύτερη χρονιά οδηγεί στην κατάρρευση του κλάδου.

Η όλη κατάσταση, επισημαίνει η ASAJA, ’ ’ έχει φέρει σε πλήρη ’ απόγνωση ’ τους αγρότες, που σε ορισμένες περιπτώσεις αφήνουν τις ελιές ασυγκόμιστες για να αποφύγουν’  επιπλέον απώλειες από το κόστος της συλλογής.

Η Κυβέρνηση, επισημαίνει η ASAJA,’  πρέπει να ζητήσει ’ ’ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή’  την Ιδιωτική Αποθεματοποίηση ενώ παράλληλα, οφείλει, όπως τονίζει, να λάβει μέτρα ώστε οι ’ διατροφικές αλυσίδες να’  μην μπορούν να χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο σαν ρεκλάμα ή "αγκίστρι" για να προσελκύσουν πελάτες για αλλά προϊόντα. Η ’ πτώση των τιμών, επισημαίνει, δεν ’ δικαιολογείται’  από το’  διαθέσιμο προς πώληση ελαιόλαδο το όποιο μειώθηκε τελευταία λόγω’  της καθυστέρησης της’  συλλογής αλλά και λογά του’  γρήγορου ρυθμού ’ των πωλήσεων από τα ελαιοτριβεία.’