’ 

Ναι του Υπουργείου και Υποσχεση της ’ ΕΕ στο αίτημα του ΣΕΔΗΚ για’  Αποθεματοποίηση

Συν/σμοι και Ελαιοτριβεία οφείλουν να ενημερωθουν και να προετοιμαστούν. Η συμμετοχή τους θα ωφελησει και τους ιδιους και τους Συνεταίρους η Πελάτες τους

Φαίνεται ότι απέδωσε, τελικά, η πρωτοβουλία του ΣΕΔΗΚ να υποβάλλει Υπόμνημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης’  για να ζητηθεί ’ από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ’ ενεργοποίηση ’ και παράλληλα η απλοποίηση ’ και βελτίωση του Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης.

koutsoukos-1.jpgΑυτό προκύπτει από την απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κουτσούκου προς τον ΣΕΔΗΚ’  ’ στην οποία αναφέρεται’  ότι το Υπουργείο έθεσε το αίτημα της ενεργοποίησης της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης στην ’ Διαχειριστική Επιτροπή της ΕΕ κατά την συνεδρίαση’  της 3-3-2011 και ’ έλαβε μια αρκετά θετική απάντηση. Ο ’ ’ Εκπρόσωπος ’ της ΕΕ ’ δήλωσε ’ ότι’  «γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική αγορά’  και αν εκτιμηθεί ότι η ενεργοποίηση θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της, θα πράξη ανάλογα».

Έτσι, η εφαρμογή του Μέτρου πρέπει να θεωρείται αρκετά πιθανή από την πλευρά της ΕΕ και ’ αυτό που απομένει είναι, αν οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρικές Οργανώσεις της Χώρας και της Κρήτης ιδιαίτερα, να ’ είναι έτοιμες να ανταποκριθούν ώστε να’  συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών’ ’  παραγωγού, εισπράττοντας παράλληλα και την σχετική επιδότηση για την συμμετοχή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το 2009 και μόνο με την ανακοίνωση της εφαρμογής του Μέτρου από την ΕΕ τον Μάιο άρχισε μια ανοδική πορεία των τιμών η οποία συνετέλεσε στο να αυξηθούν κατά 0,70 €’  μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για όλους και κατά 0,24 € περίπου επιπλέον για εκείνους που συμμετείχαν στην αποθεματοποίηση.

Μια μέση αύξηση όμως κατά 0,50για τους 50.000 τόνους’ ’  αδιάθετου ελαιολάδου της Κρήτης ισοδυναμούν με 25 εκατ. ευρώ,’  ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό που θα έλθει ουσιαστικά εκτός Ελλάδας.

Όπως είναι γνωστό,’  στην Κρήτη υπάρχουν και κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση αλλά και ποσότητες ελαιόλαδου που’  λόγω των τιμών θα παραμείνουν για αρκετό καιρό απούλητες. Επομένως οι Συνεταιρισμοί’  και τα Ελαιοτριβεία’ ’  καλούνται να’ ’  συμμετάσχουν στο Μέτρο συνδράμοντας’  τους παραγωγούς πελάτες τους αλλά και’  τις ίδιες τις επιχειρήσεις τους’  και τον τόπο.

. Ο ΣΕΔΗΚ απευθυνει εκκληση στους Συνεταιρισμους και τα Ελαιοτειβεία να ενημερωθουν και οσοι διαθετουν τις προυποθεσεις που οριζει ο Κανονισμός, που σιγουρα είναι η πλειοψηφία των των Συν/κων και ιδιωτικών Ελαιοτριβείων της Κρητης, πρεπει να προετοιμαστουν ώστε να είναι ετοιμοι να συμμετασχουν ώστε να επωφεληθούν και οι ιδιοι και συχρονως να ωφελησουν τους ελαιοπαραγωγους πελατες τους.’ 

Πότε,’  πως’  και από ποιους εφαρμόζεται η Αποθεματοποίηση.’ 

Με το Μέτρο της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης,’  με βάση τους’  Κανονισμούς (ΕΚ)1234/2007 και (ΕΚ) 826/2008’  προβλέπεται να εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ελαιόλαδο όταν οι τιμές πέσουν, ’ για τουλάχιστο δυο βδομάδες’  κάτω από’  1, 779 ευρώ για το εξαιρετικό παρθένο, κάτω από ’ 1,710 ευρώ για το παρθένο και ’ κάτω από 1,524 ευρώ για το ελαιόλαδο λαμπάντε οξύτητας 2 βαθμών που μειώνεται κατά 0,0367 ευρώ για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.

Με την εφαρμογή της αποθεματοποίησης προβλέπεται η παροχή ενισχύσεων ανά’  τόνο και ημέρα που προσδιορίζονται με βάση προσφορές τις οποίες υποβάλλουν οργανώσεις και επιχειρήσεις που έχουν’  τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς

Δικαίωμα υποβολής προσφορών και σύναψης Συμβάσεων έχουν οι εμπορευόμενοι που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Οργανώσεις παραγωγών, αποτελούμενες από τουλάχιστον 700 ελαιοκαλλιεργητές,

2.Οργανωσεις παραγωγών, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο 25 % των ελαιοκαλλιεργητών ή του παραγόμενου ελαιολάδου στην περιφέρεια που βρίσκονται·

3.Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που συγκροτούνται ’ από τουλάχιστον δέκα οργανώσεις παραγωγών των περιπτώσεων 1 και 2 η που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον’  5 % του παραγόμενου ελαιολάδου στο οικείο κράτος μέλος·

4.Ελαιοτριβεία που οι ’ εγκαταστάσεις τους επιτρέπουν την εξαγωγή τουλάχιστον δύο τόνων ελαίου ανά εργάσιμη ημέρα οκτώ ωρών και τα οποία παρήγαγαν συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους παρθένου ελαιολάδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών εμπορίας·

5.Επιχειρήσεις συσκευασίας, που διαθέτουν ’ στο έδαφος του ιδίου κράτους μέλους, παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον ίση με 6 τόνους συσκευασμένου ελαιολάδου ανά εργάσιμη ημέρα οκτώ ωρών και συσκεύασαν συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους ελαιολάδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών εμπορίας.