’ 

Όρους για την ονομασία προέλευσης του ελαιολάδου, καθιερώνει η Ιταλία

elaiolada_italias.jpgΕνώ στην Ελλάδα τα θέματα που σχετίζονται με τις ετικέτες’  δεν φαίνεται να απασχολούν,’  με αποτέλεσμα να αγοράζουμε ένα προϊόν με ελληνικό όνομα και να βρίσκουμε’  στην συνέχεια αν έχουμε το κουράγιο να ψάξουμε, με’  μικρά-μικρά γράμματα, συνήθως στο πίσω μέρος της συσκευασίας,’  προέλευση π.χ. Κίνα, Αίγυπτος, Τουρκία κ.α ,’  στην Ιταλία τα πράγματα είναι τελείως’  διαφορετικά.’  Ο τρόπος και κυρίως το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία’  αναγράφεται ο’  τόπος’  προέλευσης’  του ελαιολάδου στις ετικέτες των μέσων συσκευασίας ρυθμίζεται με το’  νέο Νομοθετικό Διάταγμα’ ’  5464 που έθεσε’  σε ισχύ η Κυβέρνηση’ ’  από τον περασμένο’  Αύγουστο.

Η έκδοση του’  Διατάγματος’  ζητήθηκε από τους Ιταλούς παραγωγούς’  γιατί είχαν διαπιστώσει ότι οι Ιταλικές Βιομηχανίες τυποποίησης ελαιολάδου, εκμεταλλευόμενες την αδυναμία των Ιταλών καταναλωτών στα’  Ιταλικά λάδια,’  διέθεταν με τα δικά τους’  Ιταλικά εμπορικά ονόματα,’ ’ ’  ελαιόλαδο που προερχόταν από άλλες χώρες όπως π.χ. και από την Ελλάδα. Το νέο Διάταγμα αναμένεται’  μαζί με την καθιέρωση του Made in Italy να συμβάλει στις υψηλότερες τιμές παραγωγού που συνήθως’  διαμορφώνονται στην Ιταλία.

’ Υπόψη ότι’  η Ιταλία καίτοι δεύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον Κόσμο, είναι η πρώτη σε συνολική κατανάλωση. Και ενώ παράγει ετησίως περίπου 550.000 τόνους ελαιολάδου ’ καταναλώνει περίπου 800.000 τόνους. Επομένως ένα ’ μεγάλο μέρος του ελαιολάδου που καταναλώνει’  εισάγεται. 3__.jpg

Το νέο Διάταγμα’  αναφέρει ότι ο τόπος της καταγωγής του ελαιολάδου πρέπει να γράφεται με ευανάγνωστους χαρακτήρες και μάλιστα στο ίδιο οπτικό πεδίο με την κατηγορία του ελαιόλαδου. Και μάλιστα διευκρινίζει ότι ευανάγνωστη’  γραφή’  σημαίνει ότι τα πεζά ’ γράμματα πρέπει να είναι τουλάχιστον ’ 12 χιλιοστά σε ύψος’  εκτός των μικρών ’ δοχείων,’  των οποίων η μεγαλύτερη πλευρά είναι μικρότερη από 80 τετραγωνικά εκατοστά, στα οποία το μέσο μέγεθος των χαρακτήρων μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά όχι λιγότερο από 9’  χιλιοστά.’  Και ’ για να αποφευχθούν παρανοήσεις και καταστρατηγήσεις το Υπουργείο δημοσίευσε έναν οδηγό για το μέγεθος των ’ χαρακτήρων στον όποιο θέτει το ύψος του’  γράμματος "x"’  σαν μετρό του’  μεγέθους των γραμμάτων

Το Διάταγμα διευκρινίζει επίσης ότι ’ το φόντο της ετικέτας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην παρεμποδίζει’  την ανάγνωση της ’ προέλευσης.’ 

Μια παρόμοια Νομοθεσία, που λέγεται ότι μελετά’  η ’ Ευρωπαϊκή Κοινότητα,’  εφαρμοζόμενη σε όλα τα Κοινοτικά Κράτη,’  ασφαλώς θα αποκαθιστούσε τα ευνοούσε την Ελλάδα για την προώθηση του ελαιολάδου της όχι βέβαια στην Ιταλία αλλά σε άλλες χώρες. Ωστόσο μια τέτοια εξελιξη φαίνεται να βρίσκεται πολύ μακριά!!