’ 

Καταργούνται τα «ιστορικά» δικαιώματα των «πανωγραψιμάτων» ;;

Καθιερώνεται ’ ίδια ενίσχυση ανά στρέμμα σε επίπεδο ’ Κράτους η Περιφέρειας ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ενεργούς, νέους, μικρούς και μεγάλους αγρότες!

 

dacian_ciolos2.jpgΜε πολύ φιλόδοξους γενικούς στόχους για βιώσιμη γεωργία, προστασία του’  περιβάλλοντος’  και ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη παρουσιάστηκαν τελικά από τον Επίτροπο Dacian Ciolos’  οι νέες προτάσεις της ΕΕ για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Συνάντησαν όμως’  αρκετές και έντονες αντιδράσεις από όλα σχεδόν τα Κράτη Μέλη αλλά και πολλές Αγροτικές Οργανώσεις που γενικά χαρακτήρισαν τις προτάσεις με καλές θεωρητικές προθέσεις αλλά δυσεφάρμοστες.

Στις 20 και 21 Οκτώβριου θα πραγματοποιηθεί κρίσιμο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο όποιο αναμένεται να εκφραστούν οι πρώτες επίσημες θέσεις των Κρατών στις προτάσεις της Επιτροπής.

Κατάργηση ’ Ιστορικών δικαιωμάτων

Βασικό σημείο της νέας ΚΑΠ , φαίνεται ότι ’ είναι η οριστική εγκατάλειψη’  του ’ ’ μοντέλου των ιστορικών δικαιωμάτων που θεωρείται πλέον αναχρονιστικό και ’ που’  στηριζόταν ,τουλάχιστο σε ότι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, ’ ’ στα λεγόμενα ’ «Πανωγραψίματα» τα οποία τελικά με την ενιαία ενίσχυση νομιμοποιήθηκαν προκαλώντας’  την πικρία και τις διαμαρτυρίες των ενσυνείδητων παραγωγών!

Έτσι, οι αγροτικές ενισχύσεις ’ αφού παρέμειναν αρκετές δεκαετίες πριν το 2000 συνδεμένες με το προϊόν με την ανά κιλό επιδότηση, πέρασαν το 2005’  στον γεωργό με την ενιαία ενίσχυση, τώρα ετοιμάζονται να μεταφερθούν ’ στην γη με την καθιέρωση’  ίδιας ’ για όλες τις καλλιέργειες ενίσχυση ανά ’ στρέμμα. Η πρόταση’  θεωρείται μάλλον σωστή και δίκαιη γιατί αν όχι τίποτε άλλο, ’ η το στρέμμα’  παραμένει στην θέση της, δεν μεταβάλλεται και επομένως μπορεί να’  ελεγχθεί εάν υπάρχει η πολιτική βούληση!

Η’  εφαρμογή του νέου συστήματος θα αρχίσει από τις 15 Μαρτίου ’ 2014 όποτε’  οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις ενίσχυσης για να θεμελιώσουν τα νέα δικαιώματα. Όμως η εφαρμογή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2019.

Ενιαία ενίσχυση ανά Κράτος η Περιφέρεια

elaionas_andalousias.jpgΤο άλλο κρίσιμο’  σημείο των προτάσεων της ΕΕ είναι η Περιφερειοποίηση. ’ Τα Κράτη Μέλη θα επιλέξουν αν θα έχουν μια’  ενιαία κατά αποκοπή ενίσχυση ίδια για όλες τις’  καλλιέργειες ανά στρέμμα σε επίπεδο Κράτους η’  σε επίπεδο Περιφερειακών ζωνών ’ των όποιων’ ’  η έκταση και τα όρια’ ’  θα καθοριστούν από’  τα ίδια και’  που δεν θα συμπίπτουν’  κατά ανάγκη με τις Διοικητικές Περιφέρειες.

Το μοντέλο αυτό που η υιοθέτηση του θα πρέπει να αποφασιστεί’  μέχρι 1 Αύγουστου 2013 από τα Κράτη Μέλη ’ δημιουργεί πονοκέφαλο στις Κυβερνήσεις οι ’ οποίες τελικά καλούνται «να βγάλουν τα κάστανα από την’  φωτιά»’  αφού θα τους είναι πολύ δύσκολο να ’ δεχτούν ίδια ενίσχυση σε επίπεδο Κράτους’  αλλά και να την διαφοροποιήσουν κατά περιφερειακές ’ ζώνες.. Και αυτό γιατί είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν ’ ’ διαμαρτυρίες και σφοδρές αντιδράσεις όταν θα επιχειρήσουν ’ ’ να πείσουν τους αγρότες όλης της χώρας’  η έστω της ίδιας ζώνης που έχουν διαφορετικές καλλιέργειες ότι η επιδότηση θα είναι ίδια ανά στρέμμα για όλους και επομένως ότι π.χ. ένα στρέμμα με ελιές θα παίρνει την ιδία επιδότηση με ένα στρέμμα βοσκοτόπου!

Πάντως το ύψος της ανά στρέμμα ενίσχυσης που ’ θα καθοριστεί για κάθε χώρα ανάλογα με το’  ποσό ’ της εθνικής οροφής που θα λαμβάνουν και τα στρέμματα που θα εντάξουν, στην Ελλάδα με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις θα κυμαίνεται μεταξύ 45-60 ευρώ ανά στρέμμα.

Ρυθμίσεις’  για ’ ενεργούς, ’ νέους και μικρούς αγρότες

elaionas_sthn_kriti.jpgΕνεργοί αγρότες. Η στήριξη του εισοδήματος θα αφορά μόνον τους ενεργούς αγρότες που ορίζονται ως εκείνοι που έχουν εισόδημα πάνω από 5% του συνολικού από την γεωργία ποσοστό όμως που ενδεχόμενα θα μπορεί να τροποποιηθεί.

Νέοι αγρότες. Ποσοστό μέχρι 2% του φακέλου των άμεσων ενισχύσεων’  θα δίνεται σε νέους’  γεωργούς κάτω των’  40 ετών για 5 έτη από την εναρξη της δραστηριότητας τους περά από τα σχέδια βελτίωσης.

’ Μεγάλοι αγρότες. Ενισχύσεις πάνω από 150.000 ευρώ θα μειώνονται’  σταδιακά και θα θα φθάνουν το πολύ’  μέχρι’  300.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και έτος.

Μικροί αγρότες: Ποσοστό μεχρι 10% του εθνικου φακελου θα διατεθεί για αγρότες με χαμηλές επιδοτήσεις’  που θα οριστούν από τα Κράτη Μέλη θα παίρνουν ένα κατά αποκοπή σταθερό ποσό άνω από 500 εως1000 ευρώ χωρίς μεγάλους ελέγχους.