’ 

«Δώρον άδωρον»’  η παραγωγή του 2010!

Μεγάλη η παραγωγή, αλλά χαμηλές’  τιμές,’  άσχημες αποδόσεις και ’ όχι άριστη ποιότητα! ’ 

Η αρκετά καλή παραγωγή που’  έφεραν’  οι ελαιώνες της Κρήτης’  δυστυχώς έγινε για τους παραγωγούς «δώρον άδωρον» αφού τελικά οι απαράδεκτα χαμηλές τιμές, οι άσχημες αποδόσεις του καρπού σε λάδι και η όχι άριστη όπως άλλες χρονιές ποιότητα εξανέμησαν’  το εισόδημα που θα μπορούσε να αποκτήσει ο παραγωγός.

kladi_3cc.jpg’  Οι τιμές παραγωγού, πράγματι ολόκληρο το 2010,’  ακολουθώντας την γενική καθοδική πορεία που άρχισαν από’  τον’ ’  Αύγουστο -Σεπτέμβριο’  του 2009 όποτε κυμαίνονταν στα 2,40-2,50€,’ ’  έφτασαν στα τέλη του’  Δεκέμβρη να κυμαίνονται στα ’ κατά μ.ο. γύρω στα’  2,08 €’  για οξύτητα 0,3% , που αντιστοιχεί στα 1,93 €/κιλό για την ’ οξύτητα 0,8% του έξτρα παρθένου.’ ’ 

Η ίδια πορεία όμως ’ συνεχίστηκε το ίδιο και το 2011 ’ και ήδη στα τέλη του’  Ιανουαρίου (Πιν.1) στην Κρήτη’  οι τιμές κυμαίνονται από 1,90 -2,10€/κ , στην Πελοπόννησο από 2,0-2,0 και στην Λέσβο στα 2,20.

Στην Ισπανία (Πιν.2) ’ την ίδια εβδομάδα (19-25 Ιανουαρίου) ’ οι τιμές παρουσίασαν μια ελαφρά πτώση 0,5-6% και κυμάνθηκαν από ’ 1,96 η μέση μέχρι ’ 2,11 η μέγιστη και μέχρι 1,80 η ελάχιστη.

Αντίθετα, στην Ιταλία (Πιν.3) ’ μια εβδομάδα νωρίτερα (13-19 Ιανουαρίου) ’ παρουσίασαν μια αύξηση της τάξεως του 0,3-2,7% και κυμάνθηκαν από 2,58 έως 3,25. με μέσο όρο σε επίπεδο χώρας 2,91€.’ 

Έτσι, στην Ιταλία συνεχίζεται το φαινόμενο να υπάρχουν τιμές αρκετά υψηλότερες ’ ’ σχεδόν κατά 1 € από τις τιμές των αντίστοιχων ημερομηνιών σε Ελλάδα και Ισπανία, πράγμα που ’ οπωσδήποτε δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στα έξοδα μεταφοράς και τις προμήθειες των μεσαζόντων αλλά στην’  κατακερματισμό’  και την χωρίς διαπραγμάτευση προσφορά της ελληνικής και ιδιαίτερα της αγοράς της Κρήτης.

Οι αποδόσεις’  του καρπού σε λάδι, τελικά δεν βελτιώθηκαν και πολύ με την πρόοδο της συγκομιδής και ’ κυμάνθηκαν από 4,5/1 έως 6 /1.

’ Η Ποιότητα επίσης παρουσιάζεται φέτος όπως και πέρυσι σχετικά’  υποβαθμισμένη.’  Το μέσο επίπεδο’  οξύτητας στα ελαιουργεία της Κρήτης,’  πρέπει να κυμαίνεται φέτος στους από 0,3-0,7 βαθμούς,’  ’ ενώ ελαιόλαδα’  με οξύτητα 0,3%,’ ’  που άλλες χρονιές αποτελούσαν το 80% και πλέον της παραγωγής, φέτος’  αποτελούν ποσοστό’  χαμηλότερο του 20%. Πάντως τα καλύτερα λάδια από πλευράς οξύτητας επιτεύχθηκαν και πάλι στους Συν/σμους Κριτσάς και Θραψανού όπου εφαρμόζεται’  κοινή άλεση.

Προφανής’  αιτία για την κατάσταση της ποιότητας είναι’  οι αυξημένες δακοπροσβολές λόγω της’  παρατεταμένης καλοκαιρίας αλλά και των’  αδυναμιών στην’  σωστή εφαρμογή της, πράγμα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και’ ’  έγκαιρα’  να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την ερχόμενη σαιζόν.