’ 

Καταργούνται τα Παρακρατήματα

Νέα Μέτρα’  Βελτίωσης’  της Ποιότητας από το 2010

Καταργούνται’  πλέον τα παρακρατήματα που γίνονταν κάθε χρόνο από τις επιδοτήσεις όλων των ελαιοπαραγωγών για να δοθούν με μορφή ποιοτικών επιδοτήσεων σε ορισμένους μόνο παραγωγούς και από το 2010 αντικαθίστανται με άλλα’  μέτρα’  ειδικής στήριξης της ποιότητας.

anamoni_gia_epidoteisis.jpg’ Έτσι τα ποιοτικά’  παρακρατήματα που’ ’  είχαν προκαλέσει αρκετές’  αντιρρήσεις και διαμαρτυρίες’  στο παρελθόν για την αδιαφάνεια και αναποτελεσματικότητα’  της χορήγησης τους,’  με βάση τον Καν. 73/2009’ ’  καταργούνται’  πλέον από το 2010’  και κατά μέγα μέρος επιστρέφουν’  σε όλους τους παραγωγούς’  αυξάνοντας’  αντίστοιχα τις επιδοτήσεις τους.

Τα Μέτρα ειδικής στήριξης’  με βάση το άρθρο’  68’  του νέου Κανονισμού’  θα αποσκοπούν στην προώθηση συγκεκριμένων τύπων γεωργίας, στην βελτίωση της ποιότητα και στην βελτίωση της εμπορίας.

Ειδικά για το ελαιόλαδο, το σχέδιο της ΚΥΑ που’  δεν εχει υπογραφεί ακόμα,’  όπως αναφέρεται στο έγγραφο’  αρ. 252827/11-3-10 του ΥΠΑΑΤ,’  θα προβλέπει’  χορήγηση σε ετήσια βάση για τα έτη 2010, 11 και 12 , ενίσχυσης που θα φθάνει’  συνολικά μέχρι 10 εκ. ευρώ τον χρόνο και θα καλύπτει’  ενδεικτική ενίσχυση 30 ευρώ ανά στρέμμα.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής θα είναι ο Παραγωγοί ελαιολάδου ΠΟΠ η ΠΓΕ που θα πρέπει όμως’  συγχρόνως να έχουν Πιστοποίηση’  Ολοκληρωμένης διαχείρισης η Βιολογικής γεωργίας.

pistopoiish_etiketta.jpgΒέβαια εφόσον το Μέτρο αυτό ισχύει’  και για την περίοδο 2010,’  φαίνεται ότι οι Παραγωγοί που ελάμβαναν μέχρι σήμερα Επιδότηση Ποιοτικού Παρακρατήματος με την απλή βεβαίωση του Ελαιοτριβείου ότι είναι παραγωγοί ΠΟΠ η ΠΓΕ δεν θα την λάβουν εάν δεν έχουν συγχρόνως’  και πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης η Βιολογικής καλλιέργειας.

Αλλά και’  οι παραγωγοί’  που’ ’  έχουν Πιστοποίηση Ολοκληρωμένης η Βιολογικής δεν θα’  λάβουν’  την αντίστοιχη επιδότηση αν δεν έχουν και Πιστοποίηση ΠΟΠ η ΠΓΕ.

Έτσι, δημιουργείται πράγματι κάποια αταξία επειδή όλα αυτά δεν ήταν έγκαιρα γνωστά ώστε οι ενδιαφερόμενοι να’  φροντίσουν για τις σχετικές Πιστοποιήσεις αλλά και κάποια αδικία για τις περιοχές που δεν καλύπτονται από ΠΟΠ η ΠΓΕ οι οποίες δεν θα μπορέσουν ούτε του χρόνου να αξιοποιήσουν το Μέτρο.

Όμως’  δεν πρέπει να’  παραβλέπεται το γεγονός των αντιδράσεων του συνόλου των παραγωγών οι όποιοι δίκαια διαμαρτύρονταν’  και τις διαμαρτυρίες’  αυτές είχαν υιοθετήσει πολλοί Φορείς μεταξύ των όποιων η ΓΕΣΑΣΕ,’  οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων αλλά και ο ΣΕΔΗΚ και ΣΠΑΚΕ και άλλοι’  Φορείς της Αυτοδιοίκησης που είχαν μάλιστα περιλάβει και το αίτημα της αναμόρφωσης της’  διαδικασίας χορήγησης του Ποιοτικού Παρακρατήματος σε Υπομνήματα που υπέβαλαν τονίζοντας την’  αδιαφάνεια και κυρίως την αναποτελεσματικότητα του’  .

Ωστόσο, εκείνο που οπωσδήποτε παραμένει ζητούμενο, είναι εάν και η νέα μορφή θα εχει αποτελεσματικότητα και εάν επί τέλους’  θα μπει ως προϋπόθεση όχι μόνο η Πιστοποίηση της καλλιέργειας,’  αλλά και η Εμπορία του προϊόντος. Γιατί είναι φανερό ότι’ ’  οι οποιεσδήποτε «Πιστοποιήσεις» εάν δεν μπαίνουν’  στις ετικέτες και εάν δεν’  προβάλλονται ώστε να συμβάλλουν σε καλύτερες πωλήσεις, θα έχουν μόνο θεωρητικό χαρακτήρα.

Βέβαια σε’  ότι όσο αφορά την βελτίωση της εμπορίας, ο Καν.’  3/2008’  (άρθρο 2) προσφέρει πολλές δυνατότητες’  και’  για ενέργειες προώθησης και διαφήμισης και για ενημερωτικές εκστρατείες. Ας φροντίσουν συνεπώς, Πολιτεία και ενδιαφερόμενοι, να τις αξιοποιήσουν. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’