’ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Πιν.1. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών (€/Kg)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(Συνεταιρικές

ή Ιδιωτικές)

02

Μαρτ.

10

Μαρτ.

16

Μαρτ.

23

Μαρτ.

Aύξηση

ή

μείωση6

ΚΡΗΤΗ

ΕΑΣ ΚΥΔ.- ΚΙΣ.

Υποκ. Κολυμβ.1

2,15

2,20

2,20

2,15

- 2,3%

Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1

2,15

2,15

2,15

2,15

Χ

ΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ1-3

ΔΑ5

ΔΑ5

ΔΑ5

ΔΑ5

-

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ1

2,20

2,20

2,20

2,20

Χ

Α.Β.Ε.Ανατολή1

2,20

2,20

2,20

2,10

- 5,0%

Ε.Α.Σ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟY1

ΔΑ5

ΔΑ5

ΔΑ5

ΔΑ5

-

ΕΑΣ’  ΡΕΘΥΜΝΟΥ1

2,20

2,20

2,20

2,20

Χ

ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2

2,20

2,20

2,20

2,20

Χ

Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ1

2,15

2,15

2,15

2,15

Χ

Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ

Σητεία1-3

ΔΑ5

ΔΑ5

2,35

2,35

X

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Α.Ε4

2,30

2,30

2,25

2,30

+ 2,2%

’ ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε4

ΔΑ5

ΔΑ5

ΔΑ5

ΔΑ5

-

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ1-3

2,25

2,25

2,25

2,25

Χ

ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ1-3

2,37

2,35

2,33

2,34

+ 0,3%

ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ1

2,20

2,20

2,20

2,20

Χ

Α.Σ Γαργαλιάνων1-3 «Ελαιώνας»

2,40

2,44

2,44

ΔΑ5

-

ΛΕΣΒΟΣ

ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ1

2,10

2,10

2,10

2,10

Χ

ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ2

2,20

2,20

2,20

2,20

Χ

Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών (€/Kg)

Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1

1,45

1,45

1,45

1,45

Χ

ΕΑΣ’  ΡΕΘΥΜΝΟΥ1

1,50

1,50

1,50

1,50

Χ

Α.Β.Ε.Ανατολή1

1,50

1,50

1,50

1,40

- 7,0%

1 Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), 2 Προκαταβολή ή επιταγή/ές

3Οι τιμές προσφέρονται για τους παραγωγούς ή πελάτες των αντίστοιχων επιχ/σεων, περιοχών

4’  Οι τιμές αυτές που προσφέρονται αφορούν τιμές βυτίου, 5’ ’  ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά ,’ ’ 6 Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας, ’ Χ = καμιά μεταβολή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ’ ’ ’ ’  ΚΡΗΤΗΣ

’ Πιν.2. ΤΙΜΕΣ’  ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

’ Εβδομαδιαίες Τιμές1 Χονδρικής’  στην Ιταλία

’ για Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο

ΧΩΡΑ -ΤΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

1 - 7

’ Φεβ.

8 - 14

Φεβ.

15 - 21

Φεβ.

22 - 28

Φεβ.

1 - 7

Μαρτ.

8 - 14

Μαρτ.

Aύξηση2

ή

μείωση

’ ’  Bari

’ ’  2,61

’ ’  2,62

’ ’  2,66

’ ’  2,69

’ ’ 2,70

’ ’ 2,71

+0,3%

’ ’  Foggia

’ ’  2,55

’ ’  2,56

’ ’  2,56

’ ’  2,62

’ ’ 2,62

’ ’ 2,62

Χ

’ ’  Lecce

’ ’  2,33

’ ’  2,40

’ ’  2,45

’ ’  2,48

’ ’ 2,45

’ ’ 2,45

’ ’  ’ ’ X

’ ’  Trapani

’ ’  3,10

’ ’  3,10

’ ’  3,10

’ ’  3,10

’ ’ 3,10

’ ’ 3,10

Χ

1Τιμές καθαρού προϊόντος , χωρίς ΦΠΑ, (σε ευρώ).

2Αύξηση ή μείωση τοις % σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας,

Χ = καμιά μεταβολή

3ΔΑ =Δεν έγιναν αγοραπωλησίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Πιν.3. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Εβδομαδιαίες Τιμές1 στην Ανδαλουσία Ισπανίας’ 

για Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο

ΤΙΜΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

18 - 24

Φεβ.

24 Φεβ.

2 Μαρτ.

4 - 10

Μαρτ.

10 - 16

Μαρτ.

17 - 23

Μαρτ.

Aύξηση2

ή

μείωση

ΜΕΣΗ

2,16

2,13

2,16

2,19

2,09

’ + 1,4%

ΜΕΓΙΣΤΗ

2,34

2,70

2,40

2,43

2,31

’  - 1,2%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

1,98

1,98

2,03

1,98

1,98

’ - 2,4%

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

(τόνοι)

2105

1386

997

1517

638

1Τιμές’  για’  μεγάλες ποσότητες (χονδρική) κυρίως από ελαιουργεία (σε ευρώ).

2Αύξηση ή μείωση τοις % σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας,

’ Χ = καμιά μεταβολή

3ΔΑ =Δεν έγιναν αγοραπωλησίες