Υπόμνημα για έναρξη εφαρμογής αποθεματοποίησης’  και’  ελαιόλαδο ΠΟΠ «Κρήτη».

30-4-09

Την άμεση’  υποβολή αιτήματος’ ’  στην ΕΕ για την έναρξη εφαρμογής του Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης’  στην Κρήτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πτώσης των τιμών του ελαιολάδου’  σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα’  που καθιστούν πλέον ασύμφορη την ελαιοκαλλιέργεια καθώς και’  η άμεση προώθηση’  του Φακέλου για την αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)’  «Κρήτη» ο όποιος’  με διάφορες αβάσιμες αιτιάσεις καθυστερεί στο Υπουργείο επί’  4,5 και πλέον έτη αποτέλεσαν τις προτάσεις που υπέβαλαν με το αρι.πρ.134/27-4-09’  Υπόμνημα τους στο ΥΑΑΤ ο ΣΕΔΗΚ, ΣΠΑΚΕ .

Με το ίδιο Υπόμνημα ζητείται και ο ορισμός ημερομηνίας συνάντησης του Υπουργού’  με αντιπροσωπεία από’  εκπροσώπους των’  Νομαρχιών, των ΤΕΔΚ του ΣΕΔΗΚ, του ΣΠΑΚΕ, ’ ’ και των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης,’  που μετείχαν’ ’  σε συναντήσεις’ ’  που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο στο Ηράκλειο και Χανιά. Το Υπόμνημα ’ αυτό έχει συγκεκριμένα ως εξής: ’ 

’ ’  Κύριε Υπουργέ

Τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί στον τομέα της ελαιοκομίας της Κρήτης’  με αποκορύφωμα την ελεύθερη πτώση των τιμών του ελαιολάδου που έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 11/ετίας,’  συνεχώς επιδεινώνονται,’ ’  οδηγώντας τους ελαιοπαραγωγούς σε’  απόγνωση και’  αρκετούς από αυτούς σε μερική η ολική εγκατάλειψη της’ ’  ελαιοκαλλιέργειας.

Η εξέλιξη όμως αυτή όπως είναι αυτονόητο έχει’  σοβαρές γενικότερες κοινωνικοοικονομικές’  επιπτώσεις για’  όλη την Κρήτη, δεδομένου ότι η ελαιοκομία και’  ο τουρισμός αποτελούν τους δυο βασικούς οικονομικούς πόρους του νησιού.’ 

150x110_20.jpgΕκπρόσωποι των Νομαρχιών,’  των ΤΕΔΚ του ΣΕΔΗΚ (που εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Κρήτης), του ΣΠΑΚΕ (που εκπροσωπεί’  την πλειοψηφία των Συνεταιρικών’  Οργανώσεων του νησιού) ’ και των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης,’  που μετείχαν’ ’  σε σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν: στις 4 Δεκεμβρίου’  στο Ηράκλειο, στις 19 Δεκεμβρίου στο Ρέθυμνο,’  εξέτασαν τα προβλήματα αυτά’  και κατέληξαν’  σε συγκεκριμένες προτάσεις’  τις οποίες σας υποβάλαμε με τα’  Υπομνήματα’  αρ. 289/5-12-08,’  αρ.303/23-12-08 και αρ. 12/19-1-09,’  χωρίς όμως δυστυχώς να τύχουν κάποιας εξέτασης.

Επειδή όμως τα προβλήματα συνεχώς διογκώνονται, εκπρόσωποι των παραπάνω Φορέων πραγματοποίησαν νέες συναντήσεις’  στις 5 Μαρτίου στα Χανιά,’  στις 26 Μαρτίου’  στο Ηράκλειο και’  πρόσφατα στο ΔΣ του ΣΕΔΗΚ στις 24 Απριλίου’  στο Ρέθυμνο στις οποίες ανάλυσαν τις νεότερες εξελίξεις’  και κατέληξαν’  στο ότι το Υπουργείο σας πρέπει να παρακληθεί να’  εξετάσει τα ακόλουθα’  θέματα.:

1. Την άμεση’  υποβολή αιτήματος’ ’  στην ΕΕ για την έναρξη εφαρμογής του Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης’  στην Κρήτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πτώσης των τιμών του ελαιολάδου’  σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα’  που καθιστούν πλέον ασύμφορη την ελαιοκαλλιέργεια.

2.Την άμεση προώθηση’  του Φακέλου για την αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)’  «Κρήτη» ο όποιος’  με διάφορες αβάσιμες αιτιάσεις καθυστερεί στο Υπουργείο σας 4,5 και πλέον έτη.

3.Τον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης σας με αντιπροσωπεία από τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης και των Συν/σμων που προαναφέρθηκαν προκειμένου’  να σας παρουσιάσουν αναλυτικότερα τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η πραγματοποίηση των προηγούμενων ενεργειών’ 

Τα παραπάνω θέματα αιτιολογούνται’  από την γενικότερη κατάσταση αλλά και από τα εξής’  συγκεκριμένα δεδομένα

1. Εφαρμογή του Μέτρου της Ιδιωτική Αποθεματοποίησης

Η’  πτώση των τιμών του ελαιολάδου που άρχισε’  από τις αρχές του περασμένου έτους’  συνεχίζεται δυστυχώς’  φθάνοντας τις τελευταίες εβδομάδες στο’  1,65 ευρώ για ελαιόλαδο οξύτητας 0,8 βαθμών’  που αντιστοιχεί στην ποιοτική κατηγορία έξτρα παρθένου

Σύμφωνα με τον Καν. 1234/2007 (άρθρο 33) η έναρξη εφαρμογής του μέτρου αυτού μπορεί να ζητηθεί όταν οι μέσες τιμές κατεβούν για αντιπροσωπευτικό’  χρόνο κάτω από 1,779 ευρώ για το Έξτρα Παρθένο (οξύ. μέχρι 0,8), κάτω από 1,710 ευρώ για το Παρθένο (οξυτ. μέχρι 2,0) και 1,524 ευρώ ( οξυτ. άνω των 2 βαθμών).

Ο «αντιπροσωπευτικός χρόνος» πτώσης των τιμών στα επίπεδα αυτά, που δεν είχε καθοριστεί με τον Κανονισμό αυτό, καθορίστηκε’  τελικά για το ελαιόλαδο από τον Καν.826/2008 (αρθρο4)’  σε τουλάχιστο δυο βδομάδες, χρόνος ο οποίος στην Κρήτη έχει ήδη’  πραγματοποιηθεί’  προ πολλού όπως προκύπτει’  από τα επίσημα στοιχεία του «Παρατηρητηρίου Τιμών» του ΣΕΔΗΚ. ’ 

Επομένως υπάρχουν ήδη όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτουν οι’  ισχύοντες Κανονισμοί για την έναρξη εφαρμογής του Μέτρου, το οποίο καίτοι είναι αδοκίμαστο και ως φαίνεται γραφειοκρατικό, είναι το μόνο που σήμερα υπάρχει για αντιμετώπιση της κατάστασης.

Γιατί παρακαλείστε όπως ζητήσετε την άμεση’  εφαρμογή του’  για μια ποσότητα 40χιλ. τόνων για την Κρήτη, δεδομένου ότι’  η φετινή παράγωγη του νησιού συμφωνά με τα στοιχεία των Υπηρεσιών ανήλθε σε 90 χιλ. τόνους’  και κατά εκτιμήσεις το 60% αυτής παραμένει αδιάθετο.’  Σημειώνεται ότι η’  εφαρμογή του μέτρου εχει έννοια μονό’  αν γίνει άμεσα αφού η πίεση για κένωση των αποθηκευτικών χώρων’  προς υποδοχή της νέας σοδειάς από τον Νοέμβριο και μετά’  θα’  οδηγήσει στην’  πώληση της τρέχουσας σοδειάς σε τιμές’  χαμηλότερες και των σημερινών!’ 

Υπόψη’  ότι στην περιοχή της Κρήτης υπάρχουν αρκετοί’  επιλέξιμοι’  Φορείς (ΕΑΣ, Συν/σμοι, Ελαιοτριβεία, Τυποποιητηρια)’  οι όποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις από πλευράς εγκαταστάσεων, εγγυήσεων’  κ.α’  για να συμμετάσχουν στην αποθεματοποίηση. Επομένως από την πλευρά αυτή δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα

Ωστόσο επειδή τα όρια’  των μέσων τιμών για την εφαρμογή του μέτρου παραμένουν τα ίδια’  τώρα και 15’  χρόνια, ένα δεύτερο αίτημα σας προς την ΕΕ πρέπει να είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 1234/2007 ως προς τα όρια αυτά με’  αύξηση τους στα 2,5 ευρώ για τα εξτρα Παρθένο και ανάλογη’  αύξηση για τις άλλες κατηγορίες ώστε σε επόμενη φορά ανάλογων πτωτικών τάσεων να μην φθάνουμε σε επίπεδα’ ’  τιμών τέτοια που να προκαλούν’ ’ ’  καταστρεπτική αποσταθεροποίηση του κλάδου.

2. Υποβολή στην ΕΕ του Φακέλου για αναγνώριση’  Ελαιόλαδου ΠΟΠ Κρήτη. logo_pop.jpg

Η υποβολή’  στην ΕΕ του φακέλου για την αναγνώριση’  ελαιολάδου ΠΟΠ «Κρήτη» αποτελεί ένα άλλο βασικό αίτημα των Φορέων του νησιού του όποιου η ικανοποίηση καθυστέρει με διαφορές αιτιολογίες πλέον των 4,5 ετών στο Υπουργείο σας.

Η αναγνώριση αυτή όπως έχουμε αναλύσει με πολλαπλά Υπομνήματα προς το Υπουργείο σας είναι απαραίτητη για την προώθηση του’  ελαιολάδου’  ως τυποποιημένου’  και επωνύμου’  στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού’  πράγμα που θα’  αποφέρει μια σημαντική’  προστιθέμενη αξία για το νησί. Σήμερα το ποσοστό των πωλήσεων τυποποιημένου από το νησί παραμένει καθηλωμένο επί έτη στους 8-10 χιλ. τόνους ενώ το υπόλοιπο της παράγωγης περίπου 80-100χιλ. τόνοι ετησίως πωλείται δυστυχώς ως χύμα.’ ’ 

Η αναγνώριση’  Ελαιόλαδο ΠΟΠ «Κρήτη» αποτελεί κοινό αίτημα όλων των Φορέων της Κρήτης. οι όποιο έχουν υποβάλλει αλλεπάλληλα’  Υπομνήματα’  στο Υπουργείο σας.

Το αίτημα για το ΠΟΠ « Κρήτη»’  υποστηρίζουν οι’  4 Νομαρχίες της Κρήτης, ο ΣΕΔΗΚ που εκπροσωπεί τους 60 Ελαιοκομικούς Δήμους του νησιού, ο ΣΠΑΚΕ που εκπροσωπεί το 80% των Συν/κων Οργανώσεων, οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης και τελευταία’  η «Πανελλήνιος Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων»’  στην οποία υπάγονται 203 Πολιτιστικοί Σύλλογοι’  και Σωματεία’  Κρητών της χώρας καθώς και η’  «Παγκρήτιος Ένωσις» που κατά τεκμήριο εκπροσωπεί τους 500.000 Κρητικούς της Αττικής.,

Κύριε Υπουργέ

Θέτουμε υπόψη σας ότι ο Προκάτοχος σας’  Υπουργός καθώς και ο Γενικός Γραμματέας κ. Αυγουλάς σε επίσκεψη αντιπροσωπείας των Φορέων της Κρήτης τον περασμένο Μάιο στο Υπουργείο σας, είχαν δεσμευτεί για την προώθηση του Φάκελου, θέτοντας μάλιστα και σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Ελπίζουμε, ότι’ ’  λαμβάνοντας υπόψη και τις δεσμεύσεις αυτές αλλά και τα πραγματικά μακροπρόθεσμα συμφέροντα των Ελαιοπαραγωγών της Κρήτης θα δώσετε τελικά μια’  άμεση’  ευνοϊκή λύση’  ώστε να λήξει επί τέλους’  το χρόνιο’  αυτό πρόβλημα που ταλανίζει τους παραγωγούς και τους Φορείς της Κρήτης.

3. Παράλληλα Αιτήματα

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε επιγραμματικά τις προτάσεις που έχουμε υποβάλλει με παλαιοτέρα Υπομνήματα μας με την παράκληση να τις εξετάσετε όσο γίνεται συντομότερα.

1. Ενέργειες στην ΕΕ για δρομολόγηση’  κατάλληλων’ ’  ρυθμίσεων στην Κοινοτική αγορά ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες’  λειτουργίας’ ’ ’  πραγματικού ανταγωνισμού και’  διαφάνειας’  σε Κοινοτικό επίπεδο.

2. Αίτημα στην ΕΕ για κατάργηση’  της εισαγωγής αδασμολόγητου ελαιολάδου από’  Τυνησία και άλλες Τρίτες χώρες

3. Αίτημα για κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει μίγματα ελαιολάδου με σπορέλαια

4.Αναθεώρηση του’  ισχύοντος Μέτρου αναστολής των δασμών από Τρίτες χώρες με αύξηση του ορίου εφαρμογής του’  όταν οι τιμές αυξηθούν’  άνω του 90% του ορίου εφαρμογής της Ιδιωτικής αποθεματοποίησης,’  εφόσον αυτή καθοριστεί στα 2,5 ευρώ.

5. Σχεδιασμός και’  εφαρμογή αποτελεσματικού προγράμματος προώθησης της τυποποίησης με’ ’  δημιουργία’  μεγάλων σύγχρονων Ιδιωτικών και Συνεταιρικών μονάδων.

6. Εντατικοποίηση των ελέγχων’ ’  στην αγορά για’  περιορισμό της νοθείας με σπορέλαια’  και’  της ελληνοποίησης’  εισαγόμενων ξένων ελαιόλαδων

7. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου’  των Συν/κων Οργανώσεων’  ώστε να λειτουργούν ως σύγχρονες οικονομικές μονάδες’  κλαδικής μορφής

8.Λήψη μέτρων’  για διαφάνεια της αγοράς σε Εθνικό επίπεδο με δημιουργία’  συστημάτων παρακολούθησης των τιμών’  παραγωγού και καταναλωτή σε εβδομαδιαία βάση και του ύψους της παραγωγής, της κατανάλωσης, των αποθεμάτων, των εισαγωγών και εξαγωγών σε’ ’  μηνιαία βάση σε περιφερειακό’  και’  εθνικό επίπεδο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΔΗΚ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΚΕ

Γιώργης Μαρινάκης’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Μανώλης Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνου