Υποστήριξη ’ « Παγκρητίου Ένωσις» για προώθηση ’ Ελαιολάδου ’ ΠΟΠ «Κρήτη»

12-03-09

Η’  «Παγκρήτιος Ένωσις», που κατά τεκμήριο εκπροσωπεί τους 500.000 Κρητικούς της Αττικής, συμπαρατάσσεται με τους’  Φορείς της Κρήτης’  ΣΕΔΗΚ, ΣΠΑΚΕ Νομαρχίες ’ και Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων της’ ’  Κρήτης ’ και ζητά από’  τον Υπουργό Αγροτικής να πράξει ότι είναι δυνατό όχι μόνο για την ταχεία προώθηση του Φακέλου αλλά και για την υποστήριξη του στην ΕΕ.

Στο έγγραφο της η Παγκρήτιος Ενωσις’  επισημαίνει ότι η γεωργία και ιδιαίτερα η ελαιοκαλλιέργεια εξακολουθεί, παρά τον τουριστικό χαρακτήρα του νησιού, να διατηρεί και ορθώς,’  κυρίαρχη θέση στην κοινωνική και οικονομική του ζωή του νησιού, τα θέματα που την αφορούν ενδιαφέρουν άμεσα’  όλους τους Κρητικούς, ανεξάρτητα από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο της Παγκρητίου με αρ.’  πρ. 85/09-03-09 εχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ

Όπως πληροφορούμαστε από τους Φορείς της Κρήτης και από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, εκκρεμεί, στο Υπουργείο σας’  Φάκελος ο οποίος’  σας έχει υποβληθεί από αρμόδιους Φορείς της Κρήτης για την αναγνώριση από την ΕΕ Ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)’  «Κρήτη».

Επειδή κύριε Υπουργέ στην Κρήτη, η γεωργία και ιδιαίτερα η ελαιοκαλλιέργεια εξακολουθεί, παρά τον τουριστικό χαρακτήρα του νησιού, να διατηρεί και ορθώς,’  κυρίαρχη θέση στην κοινωνική και οικονομική του ζωή του νησιού, τα θέματα που την αφορούν ενδιαφέρουν άμεσα’  όλους τους Κρητικούς, ανεξάρτητα από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

dsc_4473.jpg’ Έτσι και’  τα πολυάριθμα Μέλη του Συλλόγου μας,’  καίτοι κάτοικοι Αττικής τυγχάνουν και παραγωγοί αλλά και καταναλωτές Κρητικού ελαιολάδου και φροντίζουν,’  επιβλέπουν’  και συντηρούν’  με μεγάλη’  αγάπη τους’  πατρογονικούς ελαιώνες’  τους στο νησί,’ ’  καταβάλλοντας πολλές φορές κόστος πολύ υψηλότερο από τα έσοδα που έχουν από αυτούς.

Γι'αυτό, στα πλαίσια και της σημερινής συγκυρίας, με τις τιμές του ελαιολάδου να έχουν φθάσει’  σε επίπεδα πολύ χαμηλά, εύλογα διατυπώνουν τις’  απορίες τους γιατί’  ενέργειες όπως η προώθηση’  του Φακέλου για την αναγνώριση’  ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη, που οπωσδήποτε ενώ δεν’  επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, θα συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της κατάστασης, δεν προχωρούν όσο γίνεται ταχύτερα.

Βέβαια, όπως πληροφορούμαστε, υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι που έχουν τις αντιρρήσεις τους.

Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι,’  όλοι οι επίσημοι Φορείς του νησιού, οι Νομαρχίες, ο ΣΕΔΗΚ (που εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Κρήτης), ο ΣΠΑΚΕ (που εκπροσωπεί’  την πλειοψηφία των Συνεταιρικών’  Οργανώσεων του νησιού)’  και οι’  Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων της Κρήτης, σε αλλεπάλληλες συναντήσεις τους έχουν εκφράσει την σύμφωνη γνώμη και την υποστήριξη τους για την’  προώθηση της ονομασίας’  ΠΟΠ Κρήτη και’  μάλιστα σας έχουν υποβάλλει σχετικά Υπομνήματα.

Κύριε Υπουργέ

Η’  «Παγκρήτιος Ένωσις», που κατά τεκμήριο εκπροσωπεί τους 500.000 Κρητικούς της Αττικής, συμπαρατάσσεται με τους παραπάνω Φορείς της Κρήτης και σας παρακαλεί να πράξετε ότι είναι δυνατό όχι μόνο για την ταχεία προώθηση του Φακέλου αλλά και για την υποστήριξη του στην ΕΕ.

’