Εγκρίθηκαν οι Ενισχύσεις για την Αποθεματοποίηση

Προβλήματα με την αργοπορία,’  την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Μέτρου

10-06-09

Εγκρίθηκε τελικά από την ΕΕ η έναρξη εφαρμογής του μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης από τον Ιούλιο σύμφωνα με ανακοίνωση’  της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η έγκριση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεδρίασης της’  Διαχειριστικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από ειδικούς εκπροσώπους των 27 Χωρών της ΕΕ.

Η Επιτροπή αυτή που συνεδρίασε στις 8 Ιουνίου στις Βρυξέλλες’  αποδέχτηκε την εισήγηση της ΕΕ’  για το «άνοιγμα»’  του παρεμβατικού Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης συμφωνά με το οποία’  Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, Ελαιοτριβεία και Τυποποιητήρια’  που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός,’ ’  μπορούν να «αποθηκεύσουν» και επομένως να μην πωλήσουν’  για’  ορισμένο χρονικό διάστημα’ ’  συγκεκριμένες ποσότητες’  ελαιολάδου «παρθένου»’  και «έξτρα παρθένου»’  με στόχο τον περιορισμό της προσφοράς του προϊόντος και την άνοδο των τιμών.

 

Η μεγίστη ποσότητα αποθεματοποίησης για όλες τις Ελαιοπαραγωγές χώρες της ΕΕ ( Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία)’ ’  θα είναι 110.000 τόνοι’  και η περίοδος της αποθεματοποίησης θα είναι 180 ημέρες

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Michael Mann μετά την ψήφιση’  του Μέτρου θα αρχίσουν οι διαδικασίες για το άνοιγμα διαγωνισμού στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με προσφορές τους να ζητήσουν’  την αποθεματοποίηση μια συγκεκριμένης ποσότητας και το ύψος της ενίσχυσης που επιθυμούν. dsc_5588.jpg

 

Σύμφωνα με άλλες πηγές η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει με μια πρώτη προκήρυξη κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι’  οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μεταξύ 1 και 7’  με μια δεύτερη’  προκήρυξη κατά την οποία οι προσφορές θα υποβληθούν μεταξύ ’ 10-17 ’ Ιουλίου.’ 

 

Οι προσφορές θα εξεταστούν στην συνέχεια από την Επιτροπή Διαχείρισης’  της ΕΕ για την πρώτη προκήρυξη στις 9 Ιουλίου και για την δεύτερη στις 23 Ιουλίου. Η’  ποσότητα για την οποία ένας υποψήφιος μπορεί να ζητήσει αποθεματοποίηση θα’  είναι τουλάχιστο 50 τόνους ενώ οι προσφορές θα υποβληθούν στις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κάθε Κράτους’  που για την Ελλάδα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Στην Ισπανία’ ’  ο Σύνδεσμος των Ελαιοτριβείων’  της περιοχής Χαέν δέχτηκε με αισιοδοξία την απόφαση της ΕΕ για την εφαρμογή της αποθεματοποίησης καίτοι όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Manuel’  Alfonso Torres’ ’  το μέτρο αυτό δεν’  φαίνεται να δίνει’ ’  μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

 

Η Ένωση Μικρών Παραγωγών Ισπανίας (UPA)’  δήλωσε ότι θεωρεί θετική την απόφαση της ΕΕ αλλά’  εκτιμά’  ότι δεν φαίνεται’  ικανή’  για να’  επανορθώσει την κατάσταση που’  έχει δημιουργηθεί στον κλάδο. Επιπλέον υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του Μέτρου προβλέπεται με διαδικασία πολύ βραδεία και ελάχιστα ’ λειτουργική.

 

Η’  ενιαία προκήρυξη της Αποθεματοποίησης’  των 110.000 τόνων σε όλες συγχρόνως τις χώρες της ΕΕ ( Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία και Πορτογαλία) χωρίς συγκεκριμενοποίηση ποσοτήτων’  για κάθε χωρά,’  είναι φανερό ότι ενέχει τον κίνδυνο όλη η ποσότητα να απορροφηθεί από την Ισπανία,’  η οποία έχοντας τεράστιες ποσότητες θα είναι σε θέση να προσφέρει χαμηλότερες τιμές. Όπως πληροφορηθήκαμε οι εκπρόσωποι της Ελλάδας ζήτησαν’  τον καθορισμό ποσοτήτων ανά Χώρα αλλά η πρόταση δεν έγινε δεκτή.

 

Το μέτρο όπως και άλλοτε έχουμε τονίσει’  είναι πράγματι χρονοβόρο και’  δεν φαίνεται να είναι αποδοτικό. Ωστόσο είναι το έσχατο’  που υπάρχει αυτή την στιγμή και οι Φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν’  σε αυτό θα πρέπει να το κάνουν για τρεις λόγους:

 

Πρώτο για να’  μην αποκλείσουν’  τις όποιες προσδοκίες υπάρχουν για άνοδο των τιμών. Και πρέπει να σημειωθεί ότι και μόνο η ανακοίνωση της εφαρμογής του Μέτρου φαίνεται να συνετέλεσε στην μικρή άνοδο των τιμών της τάξεως των 5-10 λεπτών που σημειώθηκε σε Ισπανία και Ελλάδα τις’  δυο τελευταίες εβδομάδες.

Δεύτερο για να δώσουν την δυνατότητα στους παραγωγούς να εισπράξουν κάποια ενίσχυση που δεν πρέπει να είναι ευκαταφρόνητη και θα προέρχεται από την ΕΕ.

Τρίτο για να δώσουν την ευκαιρία να αποδειχθεί’  στην πράξη ο βαθμός της αποτελεσματικότητας του Μέτρου, ώστε δικαίως’  πλέον τα Κράτη Μέλη να ζητήσουν, σε περίπτωση αποτυχίας, την αναθεώρηση του από την ΕΕ.