Ο Όμιλος SOS’  φυτεύει ’ 100.000 στρ Ελαιώνες στην Τυνησία

10-09-08

Ο μεγάλος Διατροφικός Όμιλος της Ισπανίας SOS ο οποίος τα τελευταία δυο χρόνια έχει κυριολεκτικά γιγαντωθεί εξαγοράζοντας μεγάλες Βιομηχανίες τυποποίησης ελαιόλαδου στην Ιταλία, αρχίζει πλέον να μπαίνει δυναμικά και στον τομέα της παραγωγής ελαιόλαδου καθετοποιώντας έτσι την δραστηριότητα του στον ελαιοκομικό κλάδο.

Ο Όμιλος στα πλαίσια του προγράμματος του «Tierra» που έχει αρχίσει πριν από δυο χρόνια προχώρησε στην απόκτηση’  η ενοικίαση ελαιώνων που θα του εξασφαλίσουν το 20% των αναγκών σε ελαιόλαδο.

’ Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος SOS προχώρησε στην σύναψη συμφωνίας με τον Σκανδιναβικό Όμιλο «Itur» και την Κυβέρνηση της Τυνησίας για την καλλιέργεια συνολικά 100.000 στρ. στην Τυνησία. elaiones_kolimvari.jpg

’ Στην συμφωνία που προβλέπει ισομερή συμμετοχή’  στην επένδυση των τριών πλευρών (SOS, Itur και Τυνησίας)’  προβλέπεται επίσης’  η συμμετοχή της Ισπανικής Εταιρείας «Τodoolivo», η οποία θα αναλάβει’  το πρόγραμμα της φύτευσης των ελαιόδεντρων’  με το νέο σύστημα της των εντατικών ελαιώνων σε σχήμα φράκτη.

Έτσι, ο Όμιλος SOS’  που μετά την εξαγορά των μεγάλων Ιταλικών Βιομηχανιών Carli, Carrapelli κ.α ελέγχει πλέον το 50% της Ιταλικής και το 20% της παγκόσμιας αγοράς ελαιολάδου, αρχίζει πλέον να αναπτύσσεται δυναμικά και στον τομέα της παραγωγής θέλοντας να αποκομίσει κέρδη’  και από αυτή την πλευρά. Και εδώ βεβαία δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά και σοβαροί προβληματισμοί.

’ Ο’  έλεγχος των τιμών παραγωγού’  από τις λίγες’  μεγάλες’  Βιομηχανίες’  του κλάδου που γινόταν με την μορφή των καρτέλ’  μέχρι σήμερα’  περνά πλέον στα χεριά ενός ουσιαστικά Ομίλου και οι ’ συνέπειες ασφαλώς δεν θα είναι ευχάριστες για τους παραγωγούς.

’ ’  ’ 

Οι’  δασμοί που προβλέπονται για εισαγωγή ελαιόλαδου από τρίτες χώρες στην ΕΕ θα καταβάλλονται άραγε’  από την νέα Εταιρεία όταν εισάγει ελαιόλαδο από την Τυνησία η θα παρακάμπτονται μέσα από παράθυρα’ ’  που έχει’  αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση;’  Και τέτοια παράθυρα είναι’  το ειδικό καθεστώς της Τυνησίας που έχει δικαίωμα εισαγωγής’  στην ΕΕ’ ’  45.000 τόνων ελαιόλαδου κάθε χρόνο χωρίς δασμούς αλλά και’  η λεγόμενη «ενεργητική τελειοποίηση»’  σύμφωνα με την οποία Επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να εισάγουν χωρίς δασμούς ελαιόλαδο το οποίο θα «τελειοποιήσουν» (π.χ. τυποποιήσουν) και θα το επανεξαγουν.