Πενιχρά τα Αποτελέσματα ’ και της 2ης Φάσης της Αποθεματοποίησης.

Μόνο 37.000 τόνοι ’ ’ αποθεματοποιούνται στην ΕΕ με οροφή ενίσχυσης 1,3 € ανά τόνο και ημέρα.

30-07-09

Μετά την αποτυχία της 1ης Φάσης της ιδιωτικής Αποθεματοποίησης,’  τα αποτελέσματα και της 2ης , δυστυχώς, ’ δεν φαίνεται να διορθώνουν την κατάσταση. Η Διαχειριστική Επιτροπή της ΕΕ,’  που συνεδρίασε για να εξετάσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν, ’ καθόρισε και’  πάλι σαν ανώτερη τιμή ενισχύσεων το 1,3 € ανά τόνο και ημέρα, που ισοδυναμεί περίπου με 0,04€ ανά κιλό το μήνα. Η τιμή αυτή, που βάσιμα αναμενόταν ’ αφού η ίδια είχε γίνει δεκτή σαν οροφή και στην 1η φάση, ’ περιόρισε τελικά τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων και μείωσε’  δραστικά τις προσφορές και τις ποσότητες που υποβλήθηκαν σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα που σε άλλες περιπτώσεις ’ ’ θα έκριναν τον διαγωνισμό ως άγονο και θα ζητούσαν την επανάληψη του!

_047150x110.jpgΜε βάση την τιμή αυτή, τελικά,’  η συνολική ποσότητα που εγκρίθηκε για αποθεματοποίηση στην 2η φάση άνήλθε σε 32.500 περίπου’  τόνους που, ’ μαζί με τους 4.500 τόνους που κατακυρώθηκαν στην 1η φάση, ανεβάζουν την συνολική προς αποθεματοποίηση ποσότητα σε 37.000 τόνους. Αλλά είναι φανερό ότι, η’  ποσότητα’  αυτή που αποτελει μόλις το 33,5% των 110.000 τόνων που είχαν εγκριθεί από την ίδια την ΕΕ’  για αποθεματοποίηση και βέβαια πολύ μικρότερο ποσοστό των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αποθεμάτων που υπολογίζονται’  σε 600-700 χιλ. τόνους, δεν μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς -ζήτησης και κατά συνέπεια τις τιμές.

’ Η συμμετοχή στην 2η φάση ,καίτοι κάπως αυξημένη σε σχέση με εκείνη της 1ης ’ φάσης,’  ’ ήταν εν τούτοις πολύ χαμηλή συγκριτικά με την ποσότητα των 110.000 για την οποία γινόταν ο διαγωνισμός.

Η Ισπανία και πάλι είχε την κυριαρχία με 161 προσφορές και ακολούθησε 2η και τελευταία η Ελλάδα με 4 προσφορές.

Οι Προσφορές από Ισπανία

Από’  τις Ισπανικές προσφορές, ’ σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού’  Αγροτικών Εγγυήσεων’  της Ισπανίας (FEGA)’  οι 155 πρόσφεραν 30.939 τόνους κοινό παρθένο (οξυτ. μέχρι 2 βαθμών) με τιμές 1,3-1,4 €/τόνο και ημέρα, ενώ’  οι υπόλοιπες 6’  πρόσφεραν 537 τόνους’  έξτρα παρθένο (οξυτ. μέχρι 0,8 βαθμών)’  με τιμές 1,5-1,08 € ανά τόνο και ημέρα.

 

 

 

 

 

’  Οι Προσφορές από Ελλάδα

Από την Χώρα μας’  υπήρξαν και πάλι μόνο 4’  προσφορές που στην πραγματικότητα ήταν μόνο 3, αφού ’ ένας από’  τους τρεις’  υπέβαλλε δυο προσφορές. Όλες οι προσφορές ήταν και ’ πάλι από την Κρήτη και προέρχονταν από τους ίδιους που συμμετείχαν και στη 1η Φάση. Απλά οι προσφορές τους είχαν προσαρμοστεί ’ στην τιμή των 1,3€ ανά τόνο και ημέρα, που πρακτικά η ίδια η ΕΕ είχε στην ουσία «υποδείξει»’  από’  την 1η Φάση και έτσι τελικά εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες που πρόσφεραν ήταν συνολικά 925.000 τόνοι έξτρα παρθένου.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν από τα Χανιά ήταν οι:’  Ε. Ρενιέρης ΕΕΕ και Ανώσκελη ΑΒΒΕ και από Ηράκλειο η’  ΕΑΣ Πεζών.

 

’ 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα’  για αποτελεσματικότητα’  του Μέτρου.

Είναι φανερό ότι’  το Μέτρο που από μόνο του’  είναι γραφειοκρατικό και δυσκίνητο’  τελικά στην πορεία δέχτηκε τέτοια τροχοπέδηση και από την πλευρά της Χώρας μας και από την πλευρά της ΕΕ που’  είναι φανερό ότι δεν’  θα μπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους για τους οποίους θεσπίστηκε και βέβαια στις προσδοκίες των παραγωγών.

Έτσι, ο ΣΕΔΗΚ και ο ΣΠΑΚΕ που πρώτοι στην Ελλάδα, με επανειλημμένα υπομνήματα τους προς το ΥΑΑΤ, είχαν ζητήσει’  από την αρχή του έτους την εφαρμογή του Μέτρου με αυξήσεις των τιμών αναφοράς αλλά και με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση, δυστυχώς φαίνεται να δικαιώνονται.

Οι αυξήσεις των τιμών αναφοράς για την εφαρμογή του Μέτρου, από 1,77 σε 2,5 ευρώ ανά κιλό, που ζήτησαν με’  Υπομνήματα τους ΣΕΔΗΚ - ΣΠΑΚΕ και’ ’  ουδέποτε ζητήθηκαν’  επίσημα από την’  Κυβέρνηση,’  όπως’  αντίθετα’  έγινε από την Υπουργό Γεωργίας της Ισπανίας, πρέπει άμεσα να αποτελέσουν κοινό αίτημα των Ελαιοπαραγωγών χωρών. Και σε αυτό η Χώρα μας θα πρέπει να μεριμνήσει για συνεννοήσεις και συνεργασίες με τις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες.

Η’  διάρκεια των 6 μηνών που θέτει η προκήρυξη αποτελεί’  σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την συμμετοχή στο Μέτρο’  αφού η λήξη της πέφτει στα μέσα Δεκεμβρίου οπότε έχουμε’  αιχμή της συγκομιδής και ’ πολλαπλασιασμό της προσφοράς λόγω’  νέας σοδειάς.

Δεν είναι κατανοητοί οι’  λόγοι για τους οποίους’  η ΕΕ,’  αποδέχτηκε’  τιμές’  προσφορών μόνο τις χαμηλότερες από 1,3 ευρώ/τόνο αποθαρρύνοντας δραστικά άλλες συμμετοχές ώστε να μην προσεγγιστεί ούτε κατά προσέγγιση ο ποσοτικός στόχος των 110.000 τόνων που η ίδια έθεσε.

Κι αυτό την στιγμή που η ίδια η ΕΕ’  το 1997 οπότε το Μέτρο ίσχυε με προφορές δικές της είχε προτείνει την’  τιμή των 13 δρχ (τότε) ανά κιλό και μήνα που ισοδυναμεί με την τιμή που σήμερα μετά από 12 χρόνια η ίδια’  κάνει αποδεχτή. Θεωρεί ότι συνθήκες κόστους παραγωγής και συνθηκών της αγοράς σήμερα είναι ίδιες με εκείνες του 1997;

 

 

 

 

 

 

Ανάγκη’  για’  ριζική αναθεώρηση του Μέτρου

Όλα δείχνουν ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για ριζική αναθεώρηση του μέτρου και σημεία που χρήζουν αναθεώρησης είναι:

Η αύξηση των τιμών αναφοράς στις οποίες αρχίζει η εφαρμογή του από 1,77 σε 2,5 ευρώ ανά κιλό.

Η απλοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής του Μέτρου ώστε η εφαρμογή του να’  γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά.

Ο’  εξορθολογισμός των ποσοτήτων, των τιμών των’  ενισχύσεων και της διάρκειας για την οποία εφαρμόζεται.

Η διαφοροποίηση των τιμών των ενισχύσεων για το έξτρα και το κοινό παρθένο αφού ήδη και στις τιμές αναφοράς για εφαρμογή του Μέτρου υπάρχει διαφοροποίηση.

Εάν όλα αυτά δεν γίνουν τότε η λύση είναι να εφαρμοστούν όπως και σε άλλα προϊόντα’  οι τιμές παρέμβασης με δημιουργία ρυθμιστικών αποθεμάτων (Buffer) που θα δημιουργούνται σε έτη μεγάλης παραγωγής και θα αποδίδονται στην αγορά σε έτη χαμηλής παραγωγής’  χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε’  Τρίτες μη Κοινοτικές χώρες οι ’ οποίες’  είναι ανεξέλεκτες’  ως προς την συμπεριφορά τους στην ελεύθερη αγορά.

’ ’ ’ ’ ’ 

 

 

’