Ημερίδα

Ανάδειξης’ και Αξιοποίησης’ 

Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης

’ ’  29-07-09

’ ’ ’ ’ ’  Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) ’ προκειμένου να προβάλει και αξιοποιήσει το υλικό που εχει παραχθεί και το έργο’  που’  εχει δημιουργηθεί στα πλαίσια διαφόρων δράσεων και’  προγραμμάτων’ ’  σχετικών με την ανάδειξη,’  προβολή και αξιοποίηση του πολιτισμού της Ελαιοκομίας της Κρήτης, ’ ’ ’ σχεδιάζει την οργάνωση σειράς εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. _.jpg

’ ’ Στα πλαίσια αυτά ο ΣΕΔΗΚ’  σε συνεργασία με την Νομαρχία Χανίων και τους ’ Δήμους Κολυμβαρίου, Βουκολιών και Καντάνου πρόκειται ’ να οργανώσει ’ μια σημαντική Ημερίδα με’  θέμα: Μνημειακά Ελαιόδεντρα στην Κρήτη. Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση».

’  ’ Η ημερίδα αυτή πρόκειται να οργανωθεί’  από μέσα έως τέλη Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα με έκδοση σχετικού αναλυτικού προγράμματος και θα διεξαχθεί στους χώρους των Μνημειακών Ελαιοδέντρων Βουβών, Καντάνου και Παλαιών Ρουμάτων και θα περιλάβει στο πρόγραμμα της, μεταξύ άλλων επισκέψεις στα Μνημειακά Ελαιόδεντρα’  Βουβών, Καντάνου και Π. Ρουμάτων και ’ ’ εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στα Παλαιά Ρούματα.

’  Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 10.00 με επίσκεψη στην Μνημειακή Ελιά στις’  Βούβες Κισσάμου, θα συνεχιστεί με επίσκεψη στην Μνημειακή Ελιά Αγ. Γεωργίου και Γραμπέλας και τον Μνημειακό ελαιώνα Ανισαρακίου στην Κάντανο και θα καταλήξει στις 12.30.’  στην Μνημειακή Ελιά’  στα Πάλαια Ρούματα. Κατά τις επισκέψεις αυτές οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για φωτογραφήσεις και ενημέρωση από τους Δημάρχους για τα στοιχεία’  του Μνημειακού χαρακτήρα κάθε δέντρου, των δράσεων και εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί και εκείνων που σχεδιάζονται να γίνουν.Στην ημερίδα που θα αρχίσει στις 12.30 σε αίθουσα του Δήμου θα παρουσιαστούν ντοκιμαντέρ, ιστοσελίδα ’ και εισηγήσεις που θα αφορούν’  μεταξύ άλλων τα εξής θέματα

_._.jpg

- Δράσεις ’ ΣΕΔΗΚ και’  Δήμων για’  ανάδειξη των Μνημειακών ελαιοδέντρων Κρήτης και πρόγραμμα για’  μελλοντικές δράσεις’  επιλογής’  και’ ’  ανάδειξης’ ’  ’ και άλλων. (Δρ. Νικος Μιχελακης- Επιστ.. Σύμβουλος ΣΕΔΗΚ)

- Απαρχές της παρουσίας’  της Ελιάς και Ελαιοκαλλιεργειας στην Κρήτη. ( Δρ. Αναγεια Σαρπάκη, Αρχαιολόγος, Αρχαιοβοτανολογος)’ 

’ -Προτάσεις για ανάπλαση, επισκεψιμότητα και αξιοποίηση των ’ ’ Μνημειακών Ελαιοδέντρων ( Στέλεχος Ευρωπαϊκής Ένωσης) ’ ’ Μετά τις εισηγήσεις ’ θα υπάρξουν παρεμβάσεις και συζητήσεις και θα ακολουθήσει εξαγωγή Συμπερασμάτων ’ και’  διατύπωση Προτάσεων

’  Στην Ημερίδα θα προσκληθούν να μετάσχουν Εκπρόσωποι Νομαρχιών,’  ’ Δήμων και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, ’ Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΔΗΚ, το ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικοί , Πολιτιστικοί, Μορφωτικοί ’ και Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι ’ και άλλοι ενδιαφερόμενοι Φορείς.

’  Η μετακίνηση των μετεχόντων στα σημεία της Ημερίδας ( Βούβες, Κάντανο και Π.Ρούματα) μπορεί να γίνει με’  αυτοκίνητα Ι.Χ. η και με Πούλμαν που θα διαθέσουν οι οργανωτές και θα αναχωρήσει από Χανιά’ ’ ’  από χώρο’  που’  θα ανακοινωθεί’  με το τελικό πρόγραμμα. Για τις θέσεις στο Πούλμαν θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.Οι Σύλλογοι και’  τα άτομα που θέλουν να’  λάβουν το τελικό πρόγραμμα και προσκλήσεις για να μετάσχουν θα πρέπει να ενημερώσουν τον ΣΕΔΗΚ τηλ. 28210 50800/1 η e-mailinfo@sedik.grη acomcha@otenet.gr’ 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ

Γιώργης Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνου