Στους 1.161.000 τόνους, τελικά,’  η παραγωγή της Ισπανίας!

’ ’ ’ ’ 16-4-08
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Η παραγωγή ελαιόλαδου της Ισπανίας’  της τρέχουσας περιόδου (2007/8) ’ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου οπότε πρακτικά ολοκληρώνεται η συγκομιδή, ’ διαμορφώθηκε τελικά στους 1.161.400 τόνους, ’ σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ελαιολάδου της Χώρας. Έτσι, τελικά’  διαπιστώνεται’  ότι οι εκτιμήσεις του ’ Διατροφικού Ομίλου SOS ’ κατά τον Δεκέμβριο … για ’ παραγωγή της Ισπανίας’  1.400 χιλ. τόνους φαίνεται ότι, ’ ηθελημένα η αθέλητα, ’ ήταν αρκετά μακριά από την πραγματικότητα ’ ενώ οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Γεωργίας της Χώρας’  που την ανέβαζαν σε ’ ’ 1.228 χιλ. τόνους ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα.’ 

Ωστόσο οι εκτιμήσεις της SOS φαίνεται ότι’  έπαιξαν’  τον ρόλο τους’ ’  υπέρ των Βιομηχανιών Τυποποίησης με’  την’  πίεση που άσκησαν στις διεθνείς τιμές’  προκαλώντας’  την’  γνωστή γενική πτώση τους κατά την αρχή της περιόδου.’ ’ ’ 08-4-16eleonessispanias300x200.jpgΗ ’ φετινή παραγωγή της Ισπανίας, σύμφωνα’  με τον Οργανισμό, παρουσιάζει αύξηση’  κατά 15,1% σε σχέση με την παραγωγή της προηγούμενης περιόδου και 14,3% σε σχέση με’  τον μέσο ορό των 4 προηγούμενων περιόδων και πρόελθε από επεξεργασία 5.435.253 τόνους ελαιόκαρπου. Επομένως ’ η ’ μέση απόδοση του ελαιόκαρπου σε ελαιόλαδο,’  σε επίπεδο χώρας ήταν 21,4% .

’ ’ ’ ’ Η εμπορευματοποίηση (εσωτερική κατανάλωση και εξαγωγές)’  έφθασε τους ’ 411.900 ’ τόνους’  παρουσιάζοντας αύξηση 4,1% ’ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και 7,8% ’ σε σχέση με τον μέσο ορό’  των 4 προηγούμενων περιόδων.

’ ’ ’ Οι εξαγωγές έφθασαν τους 211.600 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση κατά’  17,9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και 23,7% σε σχέση με τον μέσο ορό των 4 προηγούμενων περιόδων.’ ’ ’ Η εσωτερική κατανάλωση’  έφθασε’  στους 200.300 τόνους’  παρουσιάζοντας’  μείωση’  κατά 7,3% ’ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και 5% σε σχέση με τον μέσο ορό των 4 προηγούμενων περιόδων.