24-1-08. Κρίσιμα ’ Θέματα’  για την νέα’  ΚΑΠ και την ’ Αναδιοργάνωση της Αγοράς Ελαιολάδου στην Κρήτη’ 

 

 

 

 

 

Σημαντικά και κρίσιμα θα είναι τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν ’ κατά την συνάντηση εκπροσώπων των Νομαρχιών, ’ του ΣΕΔΗΚ και του ΣΠΑΚΕ που θα πραγματοποιηθεί’  την Τρίτη 29 Ιανουαρίου στην Νομαρχία Ρεθύμνου

08-1-24spake80jpg.jpg’ 

Βασικό θέμα της ’ συνάντησης θα είναι η ’ συζήτηση των Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα Αναθεώρηση της ΚΑΠ την οποία όπως είναι γνωστό επονομάζει «Διαγνωστικό Έλεγχο» και προτίθεται να ’ την ολοκληρώσει και να την θέσει σε ισχυ από το 2008.’ 

 

 

 

 

Σημαντικά όμως θα είναι ’ και’  τα θέματα’  που αφορούν ’ την’  Αναδιοργάνωση της Αγοράς Ελαιόλαδου στην Κρήτη μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:’ ’ 

 

’  εξέταση των νέων προβληματισμών και παρατηρήσεων που διαβίβασε το ΥΑΑΤ προς τον ΣΠΑΚΕ σχετικά με ’ τον Φάκελο αναγνώρισης ελαιολάδου ΠΟΠ «Κρήτη» και η ληψη απόφασης για ανασύνταξη και επανυποβολή’  του.’ ’ 08-1-24spake15.jpg

 

’ ’ -Διαγωνισμός για τον γραφιστικο σχεδιασμό σήματος για το Ελαιόλαδο ΠΟΠ «Κρήτη»’ ’ ’ ’ ’ ’ 

 

- Ιδρυση’  Διεπαγγελματικής Ελαιολάδου Κρήτης.’ ’ 

 

-Η Προώθηση της’  Ίδρυσης’  Συλλογικού Φορέα’  Επιχειρήσεων Εμπορίας Ελαιολάδου Κρήτης’ ’ ’ 

 

-Η εξέταση της σκοπιμότητας για από κοινού συμμετοχή ΣΕΔΗΚ, ’ ΣΠΑΚΕ και Νομαρχιών και Επιχειρήσεων Κρήτης στην ’ Έκθεση «Ελαιοτεχνία 2008» που πρόκειται να οργανωθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Αθήνα

’ 

’ Υπόψη ότι ο ΣΠΑΚΕ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Κρητικού Ελαιόλαδου)’  στον οποίο μετέχουν 12 ΕΑΣ και Συν/σμοι της Κρήτης, ’ ’ σαν Οργανωτής της συνάντησης προσκαλεί να μετάσχουν σε αυτή όλοι οι’  Φορείς που εμπλέκονται με τα θέματα του ελαιολάδου ’ της Κρήτης, όπως οι Σύλλογοι Ελαιοτριβείων Κρήτης, οι Οργανώσεις και’  Επιχειρήσεις Εμπορίας Ελαιολάδου, οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων’  και’  κάθε άλλος ενδιαφερόμενος,

’ 

Μετά το τέλος’  της Συνάντησης, ο ΣΠΑΚΕ που συμπληρώνει ήδη δυο χρόνια λειτουργίας θα ’ διενεργήσει την Ετήσια Τακτική του Συνέλευση κατά την οποία θα γίνει απολογισμός δραστηριοτήτων και διαχείρισης, εγγραφή νέων Μελών και Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’