’ ’ ’ ’ ’  7-1-08. Σημαντικές περικοπές και ριζικές αλλαγές’ ’ προβλέπει η’  νέα Αναθεώρηση της ΚΑΠ

’ ’ ’ ’ 

’ Κατάργηση ιστορικών στοιχείων, σημαντικές μειώσεις’ ’  μεγάλων ενισχύσεων’  και πλήρης κατάργηση’  μικρών’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’  Σημαντικές περικοπές των ενισχύσεων των αγροτών και’  ριζικές αλλαγές περιλαμβάνει η πρόταση’  την οποία ’ δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγοντας τον διάλογο ’ με τα ’ Κράτη Μέλη της για την ’ ’ αναθεώρηση της’  Κοινής Αγροτική Πολιτικής (ΚΑΠ)’  που προγραμματίζει να ψηφίσει και ’ να θέσει σε εφαρμογή μέσα στο ’ 2008.’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 

’  Eτσι, η τελευταία αναμόρφωση της ΚΑΠ που’  ψηφίστηκε το ’ 2003 και άρχισε να εφαρμόζεται από το 2005 πριν ακόμη ολοκληρωθεί και δοκιμαστεί στην πράξη τίθεται υπό επανεξέταση με ένα «διαγνωστικό έλεγχο» ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ,’  στοχεύει σε μια ανασκόπηση’  της υφισταμένης ΚΑΠ που θα οδηγήσει στον ορθολογισμό και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της.’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’ 

’  Βασικός στόχος της πρόσφατης’  ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι, όπως λέει, ’ να δώσει το έναυσμα για την έναρξη ευρείας διαβούλευσης που θα διαρκέσει έξι μήνες. Την επόμενη Άνοιξη, η Επιτροπή θα υποβάλει Νομοθετικές προτάσεις, τις οποίες ελπίζει ότι θα εγκρίνουν οι Υπουργοί Γεωργίας κατά το τέλος 2008 ώστε να αρχίσουν να ισχύουν αμέσως.’ ’ 

’ Τα ’ Μέτρα’  που Προτείνονται’ ’ ’ ’ 

’ Τα’  Μέτρα που προτείνει η Επιτροπή’  σε ότι αφορά το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα οποία άπτονται των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων’  βασικά’  περιλαμβάνουν:’ ’ ’ 07.12.28epidotisis.jpg’ 

 

1.Αντικατάσταση των ενισχύσεων που βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία από ένα σύστημα επέκτασης των κατ’ αποκοπή ενισχύσεων.’ ’ ’ 

2.Σταδιακή μείωση των ενισχύσεων για’  τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εφόσον το σύνολο που λαμβάνουν’  υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, για παράδειγμα 100.000 €’ ’ 

3.Μείωση των άμεσων ενισχύσεων όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν πάνω από 5.000 € ανά έτος και’  μεταφορά των χρημάτων στον προϋπολογισμό της αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης’  θα αυξηθεί σταδιακά από 5 % ανά έτος που είναι’  σήμερα σε 13 % ανά έτος το 2013.’ ’ ’ 

4.Αύξηση της έκτασης που πρέπει να έχει στην κατοχή του ένας γεωργός για’  να υποβάλει αίτηση για Κοινοτική στήριξη, η οποία επί του παρόντος ανέρχεται σε 0,3 εκτάρια.’ ’ ’ ’ 

5.Επανεξέταση των προτύπων πολλαπλής συμμόρφωσης τα οποία οι γεωργοί υποχρεούνται να τηρούν προκειμένου να λάβουν τη στήριξη από τις Βρυξέλλες.’ ’ ’ ’ 

Τα Μέτρα ’ που προτείνονται για την στήριξη της αγοράς φαίνεται να αποβλέπουν’  σε περεταίρω μείωση του ρόλου της παρέμβασης.07.12.28.boel_.jpg Κι αυτό συνάγεται εύκολα από το ότι, ’ όπως αναφέρεται’  στην ανακοίνωση, ’ οι τιμές της αγοράς σήμερα βρίσκονται σε καλά επίπεδα!’ ’ ’ ’ 

’ ’ 

Παράλληλα η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει ότι η γεωργική πολιτική πρέπει ’ να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στον τομέα της γεωργίας στις περιπτώσεις’  ’ διαχείρισης κινδύνων, αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών,’  αποτελεσματικότερης διαχείρισης των υδάτων,’  αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα βιοκαύσιμα ’ και ’ ’ διατήρηση της βιοποικιλοτητας.’ ’ 

 

’ ’  Ερωτήματα που θέτει η Επιτροπή’ 

’ Κατά την ανακοίνωση της Επιτροπής, ’ ’ ο προτεινόμενος διάλογος θέτει τρία βασικά ερωτήματα:’ ’ ’ 

 

-Πώς θα καταστεί το σύστημα άμεσων ενισχύσεων αποτελεσματικότερο και απλούστερο;’ ’ 

 

-Πώς θα προσαρμοστούν τα μέσα στήριξης της αγοράς στον σημερινό κόσμο;

-Πώς θα αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, τα βιοκαύσιμα, η διαχείριση των υδάτων και η προστασία της βιοποικιλότητας;’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 

’ ’ ’  Η κ. Mariann Fischer Boel, Επίτροπος Γεωργίας, ’ δηλώνει: «Το γεγονός ότι πραγματοποιούμε «διαγνωστικό έλεγχο» δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι άρρωστος.’ ’ ’  Γιατι είναι πολύ φυσικό και οι απολύτως υγιείς άνθρωποι να επισκέπτονται τον γιατρό τους για να διαπιστώσουν εάν είναι ανάγκη να αλλάξουν κάτι προκειμένου να παραμείνουν σε καλή φυσική κατάσταση. ’ Οι αλλαγές που προτείνω θα είναι προς όφελος των γεωργών, των καταναλωτών και των φορολογούμενων»!