Πίνακες με τις τιμές ελαιόλαδου της 13-06-07 από 15 Συνεταιρικές και Ιδιωτικές επιχειρήσεις της Κρήτης καθώς και από την Ισπανία και Ιταλία στάλθηκαν στους Δήμους Μέλη του ΣΕΔΗΚ ενημέρωση των παραγωγών τους με ανάρτηση τους σε επίκαιρα σημεία των Δήμων. Οι ίδιοι πίνακες μαζί με άλλα νέα της Αγοράς Ελαιόλαδου στέλνονται ηλεκτρονικά στα προσωπικά e-mail των συνδρομητών...