Μέχρι και 5.000 ευρώ μπορεί να φθάσει κατά δικαιούχο το ποσό που μπορεί να πάρει από το Εθνικό απόθεμα, πράγμα που κατά την εφημερίδα Agrenda έχει προκαλέσει θύελλα αιτημάτων στο Υπουργείο και στα Γραφεία Βουλευτών του Κυβερνώντος κόμματος αλλά και αντιδράσεις θεσμοθετημένων Οργανώσεων Νέων Αγροτών οι οποίες αφήνουν υπόνοιες για «προεκλογική» χρήση του Εθνικού Αποθέματος.

Ήδη αναμένεται η υπογραφή της σχετικής απόφασης για την κατανομή του αποθέματος η οποία , κατά την εφημερίδα Agrenda θα το κατανέμει στις εξής 5 κατηγορίες δικαιούχων:

  • 20 % σε νέους αγρότες που εντάχθηκαν η υπέβαλαν σχέδια βελτίωσης
  • 20% σε νέους γεωργούς κάτω των 40 ετών που εισηλθαν στην γεωργία μετά την περίοδο αναφοράς
  • 20% σε όσους προβαίνουν σε επενδύσεις βάσει σχεδίων βελτίωσης και αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • 20% σε δικαιούχους που τους κατανεμηθήκαν δικαιώματα ενιαίας και προέβησαν σε επενδύσεις μετά την περίοδο αναφοράς.
  • 20% για βελτίωση εκμεταλλεύσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Οι πηγές από τις οποίες προέρχεται το Εθνικό Απόθεμα είναι πολλές αυτό και το ύψος του είναι αρκετά μεγάλο. Μεταξύ των πηγών αυτών περιλαμβάνονται η παρακράτηση 1% από όλους που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, οι επιδοτήσεις που δεν θα δοθούν για διάφορους λογούς σε παραγωγούς (λάθη μητρώου, παραλείψεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων κλπ,) παρακράτηση 15% στις περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων, όλα τα δικαιώματα κάτω των 50 ευρώ, αλλά και νέες αναλογικές παρακρατήσεις που μπορεί να επιβάλλει η Κυβέρνηση.

Πάντως το Εθνικό Απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καν. 1782/2003 μπορεί να κατανεμηθεί με απόφαση της Κυβέρνησης αλλά κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση και να εμποδίζει στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού σε περιπτώσεις όπως οι εξής.

  1. σε γεωργούς που αρχίζουν την δραστηριότητα τους μετά την 31 Δεκεμβρίου 2002
  2. σε γεωργούς περιοχών που γίνονται προγράμματα αναδιάρθρωσης η αναπτυξιακά που αποβλέπουν σε μη εγκατάλειψη της γης
  3. σε περιπτώσεις αύξησης του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που κατανέμονται σε γεωργούς στο πλαίσιο του περιφερειακού μέσου ορού κλπ

Πάντως η περίπτωση της Κατανομής του Εθνικού παρακρατήματος είναι αρκετά λεπτή και θα πρέπει να προχωρήσει με προσοχή και μελέτη ώστε να εξασφαλιστεί ο όρος της ίσης μεταχείρισης που θέτει ο Κανονισμός και παράλληλα να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και εδώ τον λόγο έχουν και οι Συν/κες και Αγροτικές Οργανώσεις