Σχετικά με τα δημοσιεύματα για το εθνικό απόθεμα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ανακοίνωσή την οποία υπογράφει ο ΓΓ κ. Κώστας Σκιαδάς αναφέρει τα εξής:

Το δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 24-03-07 συντηρεί και αναπαράγει έναν - όπως φαίνεται ελκυστικό δημοσιογραφικά- μύθο, διανθίζοντας το περιεχόμενο του και με άλλες εξ’ ίσου ανακριβείς αναφορές, που είδε το φως της δημοσιότητας εδώ και λίγο καιρό, στις εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και «AGRENDA» και προφανώς προέρχεται από πηγές της Αντιπολίτευσης. Θα μπορούσα έτσι απλώς να παραπέμψω στη δήλωση μου της 11/3/2007 για να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου το θέμα. Επιπρόσθετα όμως, επισημαίνω τα ακόλουθα:

Είναι λαθεμένη, από άγνοια ή από προσπάθεια διαστρέβλωσης, η αναφορά ότι η Ενιαία Ενίσχυση για την Ελλάδα ανέρχεται σε 2,8 δις. € και κατά συνέπεια σαθρή ολόκληρη η συλλογιστική ότι «περισσεύουν» 1,67 εκατ.€ που «καταλήγουν» σε ύψος…..900 εκατ.€ εθνικού αποθέματος. Η πραγματικότητα είναι ότι, το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ των κοινοτικών πόρων για τους αγρότες που αναμένεται για τη χώρα μας ετησίως, ανέρχεται σε 2,75 δις. € και η ενιαία ενίσχυση είναι ένα ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ του παραπάνω ποσού. Το ύψος της Ενιαίας Ενίσχυσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι της στη χώρα μας, αφαιρουμένων των ποσών για τα ποιοτικά παρακρατήματα, το εθνικό απόθεμα και τη δυναμική διαφοροποίηση, υπολογίζεται σε 1.940 εκατ.€ για την αποσυνδεδεμένη ενίσχυση και περίπου άλλα 400 εκατ.€ για τη συνδεδεμένη του βάμβακος, σπόρων σποράς κλπ.

Η αλήθεια επίσης είναι, ότι το Εθνικό Απόθεμα της παρακράτησης του 2% από τα Δικαιώματα, ύψους 43 εκατ.€ ,κατανεμήθηκε με ενιαίο κανόνα και αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια σε νέους αγρότες κάτω των 40 ετών τον Απρίλιο του 2006.

Ανήκει επίσης στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, η αναφορά ότι η «ανεξήγητη απροθυμία 265.000 αγροτών να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα τους» , οδηγεί σε απόθεμα ύψους …900 εκατ. €. Η αξία των δικαιωμάτων από 1 έως 50€ που διανεμήθηκαν σε δικαιούχους, ανέρχονταν σε 1,8 εκατ.€, ενώ η αξία από 51 μέχρι 100€ σε άλλα 20 εκατ.€. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι όσοι έλαβαν δικαιώματα μέχρι 100€ δεν τα ενεργοποίησαν, το ποσόν που πήγε εξ’ αυτού στο εθνικό απόθεμα ήταν 21,8 εκατ. €. Είναι βέβαιο, ότι λόγω της μη ολοκλήρωσης ακόμη, των στοιχείων ενεργοποίησης από τις ΕΑΣ και της διαδικασίας των επιτοπίων ελέγχων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως το ύψος του Εθνικού Αποθέματος, γι’ αυτό άλλωστε και δεν έχει ακόμα κατανεμηθεί το απόθεμα. Φαίνεται πάντως ότι αυτό δεν θα ξεπερνάει τις μερικές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ και σε καμία περίπτωση τα …900 εκατ.€, όπως ανακριβώς δημοσιεύεται. Η κατανομή του δε, θα γίνει με τους ίδιους ενιαίους κανόνες και αντικειμενικά κριτήρια, όπως έγινε και τον Απρίλιο του 2006. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα δημοσιοποιηθούν μέσω των ΕΑΣ όλα τα ονόματα των δικαιούχων κοινοτικών επιδοτήσεων όπως και του εθνικού αποθέματος, με τις αντίστοιχες αξίες των δικαιωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η διατυπωθείσα επιφύλαξη της Επιτροπής που καταγράφεται από το 2002, εδράζεται σε ελλείψεις και παραλείψεις της εφαρμογής του ΟΣΔΕ στην Ελλάδα από το 1995 μέχρι το 2004. Ωστόσο, τα βήματα που έγιναν για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ (Δικαιώματα, ηλεκτρονική βάση δεδομένων κλπ) σε συνδυασμό με την επιτόπια διαπίστωση της ορθότητας των χειρισμών από κοινοτικούς εμπειρογνώμονες, έχουν ως αποτέλεσμα τη φετινή ομαλή πορεία των πληρωμών και αποτελούν έμπρακτη απόδειξη αναγνώρισης από την Επιτροπή του έργου που επιτελείται.»