ην ιδιαίτερη σημασία του έργου που έχει επιτελέσει ο ΣΕΔΗΚ τα τελευταία έξι χρόνια που δραστηριοποιείται και την θετική απήχηση του στους ελαιοπαραγωγούς εκθέτει σε επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Μανώλης Όθωνας.

Με την ίδια επιστολή όμως ο Βουλευτής επισημαίνει το πρόβλημα που δημιουργείται τελευταία με την αδυναμία πολλών Δήμων — Μελών του να καταβάλουν τις συνδρομές τους προς αυτόν καθώς οι σχετικές δαπάνες δεν εγκρίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ερωτά εάν προτίθενται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την οικονομική ενίσχυση του ΣΕΔΗΚ και εάν σκοπεύουν να διευκολύνουν την πολύ αξιόλογη δράση του με την έγκριση των σχετικών κονδυλίων των Δήμων — Μελών του από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η επιστολή του κ. Μ. Όθωνα έχει ως εξής:

Αθήνα, 13/3/2007

ΠΡΟΣ
1) ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣ.Δ. Δ. Α. κ. Παυλόπουλο
2) ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Αλογοσκούφη
3) ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ. Μπασιάκο

Θέμα: «Έγκριση δαπανών του ΣΕΔΗΚ»

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των μελών του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), όπου αφού έγινε απολογισμός πεπραγμένων, τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για την υποστήριξη των δράσεων του.

Είναι γεγονός ότι το έργο που παράγει ο ΣΕΔΗΚ τα τελευταία έξι χρόνια που δραστηριοποιείται, κρίνεται από τους ενδιαφερόμενους ελαιοπαραγωγούς ως θετικό και αξιόλογο. Ο Σύνδεσμος υλοποιεί αυτή τη στιγμή πολλά προγράμματα σχετικά με την προώθηση και διαφήμιση του Κρητικού ελαιόλαδου και συμβάλει στην αναβάθμιση των συνθηκών στον τομέα παραγωγής, στη βελτίωση των όρων στον τομέα διάθεσης του Κρητικού ελαιόλαδου και στην ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών με ημερίδες, συμπόσια, πολιτιστικές — ενημερωτικές εκδηλώσεις, έκδοση εντύπων και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης. Επιπλέον δε, έχει ιδρύσει και παρατηρητήριο αγοράς ελαιόλαδου μέσω του οποίου παρακολουθούνται και δημοσιοποιούνται οι τιμές στη διεθνή αγορά.

Εντούτοις, ο ΣΕΔΗΚ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καθώς παρ’ όλη την πολύ θετική συμβολή του στην προώθηση του Κρητικού ελαιόλαδου με ποικίλους τρόπους, δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει οικονομικά τις δράσεις του. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία των περισσότερων δήμων — μελών του να καταβάλουν τις συνδρομές που οφείλουν καθώς τα σχετικά ποσά δεν εγκρίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η κατάσταση αυτή είναι φανερό, ότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του ΣΕΔΗΚ, ενώ εάν συνεχιστεί ενδέχεται να οδηγήσει τον σύνδεσμο σε λουκέτο. Είναι λοιπόν, ανάγκη να ενισχυθεί η αξιόλογη δράση του ΣΕΔΗΚ και να επιδειχθεί η ανάλογη ευαισθησία και το ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έχει χρέος να στηρίξει τις θετικές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες και συντείνουν στη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος τους. Ιδιαίτερα χρέος δε, της Πολιτείας είναι να αποδείξει έμπρακτα τη στήριξη της σε εκείνες της πρωτοβουλίες της Τ.Α., που αφορούν στους αγρότες και καλύπτουν το κενά του δυσκίνητου και περίπλοκου κρατικού μηχανισμού, όπως είναι η δράση του ΣΕΔΗΚ, τα μέλη του οποίου αναμένουν το άμεσο ενδιαφέρον σας.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1) Εντάσσεται στις προθέσεις σας η ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων για την οικονομική ενίσχυση του ΣΕΔΗΚ μέσω ειδικών λογαριασμών των υπουργείων σας ή άλλων προγραμμάτων;
2) Σκοπεύετε να διευκολύνεται την πολύ αξιόλογη δράση του ΣΕΔΗΚ με την έγκριση των σχετικών κονδυλίων των δήμων — μελών του από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

Μανώλης Όθωνας
Βουλευτής Ν. Ρεθύμνης - ΠΑΣΟΚ