Την από κοινού προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής αποφάσισαν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ιταλίας Paolo Castro και Ισπανίας Elena Espinosa στην συνάντηση που είχαν προ ημερών στο νησί Ibiza της Ισπανίας στα πλαίσια της κοινής συμφωνίας που υπέγραψαν για την βελτίωση της αγροδιατροφικής ανταγωνιστικότητας στο διεθνές εμπόριο και υποστήριξη των Μεσογειακών προϊόντων.

Κύριος στόχος της συμφωνίας αυτής, από την οποία έλαμπε δια της απουσίας της η Ελλάδα, ήταν η προώθηση της κατανάλωσης ελαιόλαδου και των αγροδιατροφικών προϊόντων των δυο χωρών μέσα από μια κοινή στρατηγική που περιλάμβανε εκμετάλλευση όλων των δεδομένων της Κοινοτικής πολιτικής αλλά και των επιστημονικών στοιχείων που έχουν προκύψει από τις κατά καιρούς μελέτες για την Κρητική Διατροφή που είναι το μονό υπαρκτό και μελετημένο διατροφικό πρότυπο.

Η Μεσογειακή Διατροφή όπως δήλωσαν αποτελεί ένα Διατροφικό Πρότυπο προωθούμενο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον FAO του ΟΗΕ και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της πνευματικής και γαστρονομικής κληρονομιάς των Μεσογειακών χωρών πράγμα που βέβαια ουδόλως εκταθεί αφού είναι γνωστό ότι η διατροφή των Μεσογειακών λαών και παλαιότερα και σήμερα δεν έχει σχεδόν τίποτα το κοινό!

Στο κείμενο της συμφωνίας σημειώνεται η βούληση της Ισπανίας και Ιταλίας για την διάδοση και προβολή της Μεσογειακής Δίαιτας τόσο στο τοπικό όσο και στο Κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνεται η υποστήριξη επενδύσεων σε καινοτομικές μεθόδους πληροφόρησης για τα Μεσογειακά προϊόντα και ανάδειξης της σχέσης τους με την προέλευση και καταγωγή τους. Και οι δυο Κυβερνήσεις συμφώνησαν να συμβάλουν στην προώθηση κοινών εκστρατειών για την διάδοση της κατανάλωσης τους ελαιόλαδου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου, να καθορίσουν μια κοινή στρατηγική υποστήριξης της φιλοσοφίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων και να πραγματοποιήσουν κοινές έρευνες και μελέτες αγορών καθώς και εμπορικές δράσεις για προϊόντα κοινού ενδιαφέροντος των δυο χωρών.

Σχόλια δεν χρειάζονται. Οι Ισπανοί και Ιταλοί ανακάλυψαν και ιδιοποιηθήκαν την ανύπαρκτη Μεσογειακή Διατροφή που κατασκεύασε ομάδα Γιατρών βασιζομένη στις μελέτες που έχουν γίνει στην μόνη υπαρκτή Κρητική Διατροφή. Εμείς εδώ αντί να την αναδείξουμε και προβάλλουμε την πραγματική γαστρονομική μας κληρονομιά στην Κρητική Διατροφή, τελικά αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να μας φέρνει στην Κρήτη έντυπα για την Μεσογειακή Διατροφή, αλλά και επιστήμονες και επαγγελματίες (γιατρούς, διαιτολόγους, εστιάτορες κα.) της Ελλάδας και της Κρήτης να μας προπαγανδίζουν την Μεσογειακή Διατροφή!!!