1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.………………….....……….……….2

 

2. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ – ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ…………………….....…….....…….2

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ………………………………….….…...……....…..3

 

4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ …………………….…..………….4

 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ……………….…...………..4

5.1  Οργανωση προγράμματος εφαρμογής αρδεύσεων

5.2  Εισαγωγή συστημάτων άρδευσης

5.3  Αναπτυξη και διάδοση ελαιοσυλλεκτικών μηχανημάτων

5.4  Εκσυγχρονισμος ελαιοτριβείων Κρήτης

 

6. ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ……………………….......…..…..5

6.1. Οργάνωση«Κέντρου Ανάδειξης και Προώθησης Ελαιολάδου Κρήτης».

6.2  Συνδρομη στις ΜΜΕ Κρήτης με το πρόγραμμα “OLEO INTERPRISE”

6.3  Δημιουργία ταινίας:«Κρητικό Ελαιόλαδο-Το Μυστικό της Μακροζωίας»

6.4  Οργανωση του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)

 

7. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ –ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ …………………..…..12

7.1 Συμμετοχή στην Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων – Σεμιναρίων

7.2 Συμμετοχή στην Οργάνωση Εθνικών Συνεδρίων – Σεμιναρίων

 

8. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ………………………………………..….…..…..………10

8.1 Εκπρόσωπος στο Olive Regional Project του FAO.

8.2 Αποστολές στο Ιράν

8.3 Αποστολές στην Κίνα

8.4 Αποστολή στην Ισπανία

 

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ..……………………….……….....….…..12

 

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ……………………………….…………….....….…..….12

 

11. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ …………….……………….…..……....13

11.1  Κριτής σε εργασίες και σε προαγωγές ερευνητών

11.2  Citation Index και άλλες αναφορές

11.3  Tιμητικές διακρίσεις:

11.4  Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Φορείς

 

12. ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ …………………………………………………….…….....………..14

 

13. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ………………………………………..……...………..14

13.1  Σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

13.1  Σε εθνικά περιοδικά και συνέδρια

 

14. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ……………………………………….……....………….18

14.1  Σε διεθνη περιοδικά και συνέδρια

14.2  Σε εθνικά περιοδικά και συνέδρια

14.3  Εισηγήσεις σε Ημερίδες και Εκδηλώσεις στην Κρήτη

 

15. ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ …………..………….....………20

 

16. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΤΕΥΧΗ ……………………………………………..……......………21