• Μεταφορά συνολικής διαχείρισης στην Περιφέρεια Κρήτης

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 04-11-2020

 

 

    Σύνολο σημαντικών προτάσεων για την προσεχή Δακοκτονία 2021 υπέβαλε με επιστολή του προς το ΥΠΠΑΤ ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα Μ. Χνάρης. Με την επιστολή αυτή αφού ευχαριστεί τον Υπουργό για την συμπληρωματική πίστωση 2εκ. ευρώ που διέθεσε στην Κρήτη, επισημαίνει ότι για την επιτυχία της υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας και την εξασφάλιση υψηλής αποτελεσματικότητας θα πρέπει να εξετάσει και προχωρήσει στην υλοποίηση των εξής προτάσεων: ΧΝΑΡΗΣ ΦΩΤΟ

   Επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης της εφαρμογής του προγράμματος.

   Αναπροσαρμογή των πιστώσεων που διατίθενται στην Περιφέρεια Κρήτης συμπεριλαμβανομένου εξ αρχής και του επιπλέον ποσού των 2.000.0000 € με δεδομένο όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, τις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των δακοπληθυσμών και το γεγονός ότι ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας υπολείπεται σημαντικά των υφισταμένων ελαιοδέντρων.

   Υποστήριξη της έρευνας με έμφαση στην αναζήτηση και εφαρμογή κατάλληλων δραστικών ουσιών με σκοπό την μέγιστη αποτελεσματικότητα και την αποφυγή ανθεκτικότητας του δάκου στα εντομοκτόνα.   

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ «ΕΛΑΙΟΝΕΑ» ΣΕΔΗΚ

Αν θέλετε να λαμβάνετε δωρεάν στο email σας τα επιστολικά «Ελαιονέα» που δημοσιεύει ο ΣΕΔΗΚ 1-2 φορές την εβδομάδα, συμπληρώστε τη φόρμα που θα δείτε πατώντας εδώ.

   Αναζήτηση εναλλακτικών, πρακτικών και φιλικών στο περιβάλλον μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς.

   Εξέταση παραχώρησης στην Περιφέρεια Κρήτης της συνολικής διαχείρισης του προγράμματος Δακοκτονίας. Η οποία είναι σύννομη με τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».