Τιμές: Σταθερές οι μέγιστες, σε πτώση οι ελάχιστες

 

tim5 4Οι τιμές του έξτρα παρθένου, σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 5ης Απριλίου 2022, δεν φάνηκε να επηρεάστηκαν αισθητά από τις πρόσφατες αυξήσεις των σπορέλαιων.

Οι μέγιστες τιμές σε όλες τις χώρες διατηρήθηκαν ίδιες με αυτές της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι ελάχιστες παρουσίασαν κάποια πτώση στην Ιταλία και Ισπανία.

Αναλυτικότερα οι τιμές κατά επιχείρηση και για όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου στην Ελλάδα και Ισπανία και οι μέγιστες για το έξτρα στην Ιταλία φαίνονται στο Δελτίο Τιμών της 5ης Απριλίου 2022, το οποίο μπορείτε να δείτε με κλικ εδώ.